Aktualność 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SONATA-15 oraz OPUS-18. Laureatami są autorzy sześciu projektów badawczych z naszej Akademii. Całkowita wartość grantów uzyskanych przez naukowców ALK to ponad 3 mln złotych.

22.05.2020

Granty otrzymały następujące projekty:

  1. „Przekształcanie miejskich relacji własności przez prawo: Jurydyzacja, aktywizm prawny i społeczne konflikty wokół kwestii mieszkaniowej” dr Joanny Kusiak-Corcoran
  2. „Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne: Wpływ na sytuację banków i akcję kredytową” dr. hab. Łukasza Kozłowskiego
  3. „Alienacja algorytmiczna: praca i zatrudnienie w erze sztucznej inteligencji” dr. Miłosza Miszczyńskiego
  4. „Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją”, prof. dr. Giuseppe Grossi
  5. „Pomiędzy liberalizacją handlu międzynarodowego a swobodą regulacyjną państw: Ocena 25 lat doświadczeń z Porozumieniem SPS”, dr. hab. Łukasza Adama Gruszczyńskiego
  6. „Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce”, prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka

Pierwszy projekt zgłoszony został w ramach konkursu SONATA-15: na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, zaś pozostałe – w ramach konkursu OPUS-18: na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Całkowita pula grantów uzyskanych przez naszych naukowców to 3 037 866 zł.

Serdeczne gratulujemy!

powrót / back