Aktualność 

Najnowsza książka profesorów Jana Barcza i Jerzego Kranza pt. "Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki."

30.01.2019

 

Zapraszamy do lektury najnowszej książki autorstwa profesorów 

Jana Barcza i Jerzego Kranza

Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego.
Aspekty prawa i praktyki.

Celem książki jest analiza praktyki i rozwiązań prawnych, w ramach których realizowane były roszczenia reparacyjne w formule poczdamskiej oraz dokonywane przez RFN wypłaty pewnych świadczeń indywidualnych.

Sporo uwagi poświęcono wysiłkom dyplomacji polskiej, które najpierw w formule dwustronnej w 1991 r., a następnie w formacie rokowań wielostronnych w latach 1998- 2000, doprowadziły do znaczących wypłat odszkodowań indywidualnych dla żyjących w Polsce ofiar niemieckich zbrodni i prześladowań.

powrót / back