Aktualność 

„Musimy walczyć o to, by uczelnie i świat akademicki był, jak przez wiele lat, latarnią i fundamentem rozwoju społecznego. Płyniemy z hasłem: A new school for a new world!” – powiedział prof. Grzegorz Mazurek, Rektor ALK, w trakcie inauguracji.

05.10.2020

„Dla mnie – jako rektora – jest to uroczystość wyjątkowa, z co najmniej z trzech powodów.  Po pierwsze dlatego, że ten rok akademicki rozpoczynamy w nowym zespole rektorsko-dziekańskim. Zespole, który będzie wspomagał mnie w zarządzaniu uczelnią przez kolejne 4 lata. Bardzo na Was liczę. Po drugie dlatego, że w naszej Akademii nastąpiła zmiana pokoleniowa. Ojcowie założyciele szkoły – prof. Andrzej Koźmiński oraz prof. Witold Bielecki – zdecydowali o oddaniu sterów zarządzania uczelnią w nowe ręce, co stanowi dodatkową zmianę dla nas wszystkich. Szczęśliwie, Profesorowie dzielą się swoim doświadczeniem i autorytetem, poprzez aktywne uczestnictwo w Radzie Powierniczej uczelni. Po trzecie wreszcie, czasy są zaiste wyjątkowe i niezwykle wymagające dla nas wszystkich. Chwycenie steru tego wspaniałego statku przy tak wysokich falach stanowi nie lada wyzwanie” – powiedział na początku przemówienia prof. Grzegorz Mazurek.

Zaraz potem Rektor wymienił największe sukcesy uczelni, wśród których znalazły się m.in. wysokie pozycje zajmowane od wielu lat w rankingach „Financial Times” oraz magazynu „Perspektywy”, a także potrójna korona akredytacyjna – EQUIS, AACSB, AMBA, wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysoki poziom umiędzynarodowienia.

Następnie dodał: „Sukcesy naszej Akademii są znaczące, ale nade wszystko jesteśmy uczelnią, w której panuje kultura skromności, wzajemnej pomocy, szacunku, poszanowania wartości humanistycznych i kształcenia interdyscyplinarnego – nasze trzy dumne żagle: zarządzanie, finanse i ekonomia oraz prawo są wspierane przez psychologię i socjologię. Ważna jest interdyscyplinarność kształcenia, inspiracje płynące z wielu stron – nauki, badań, świata biznesu czy instytucji publicznych. Nasz absolwent ma widzieć świat głębiej i szerzej. Ma zdobyć wiedzę, ale ma też zbliżać się, dzięki przebywaniu w tym środowisku, do czegoś stokroć ważniejszego niż wiedza – do życiowej mądrości”.

W swojej przemowie Rektor nawiązywał do hasła „A new school for a new world”, porównując Akademię Leona Koźmińskiego do łodzi na morskich falach.

„Płyniemy z hasłem: A new school for a new world! Dlaczego a new school? Przecież tyle już osiągnęliśmy, a według tych słów chcemy budować wszystko niejako na nowo? I tak, i nie. Łódź musi ciągle dostosowywać się do wód na których pływa, i do nowych warunków pogodowych – a 10 w skali Beauforta to nie tylko czas pandemii. O wielu zmianach na morzu wiemy już od dawna, teraz tylko wiatr przybliżył wysokie fale o wiele szybciej, niż wielu sądziło” – mówił prof. Mazurek.

Całe przemówienie inauguracyjne Rektora ALK można zobaczyć TUTAJ.

powrót / back