Aktualność 

Miło nam ogłosić dwa nowe anglojęzyczne programy magisterskie: Compliance & Crime Prevention in Business oraz Applied Global Economics! Oba programy zostały stworzone w odpowiedzi na rosnący popyt rynku pracy na specjalistów z tych dziedzin.

03.09.2020

Studenci programu Master in Compliance & Crime Prevention będą uczestniczyli w warsztatach, podczas których będą rozwiązywali zadania i dokonywali analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych będą służyć również zajęcia komputerowe, podczas których studenci będą ćwiczyli tworzenie modeli wspomagających procesy analityczne i decyzyjne. Zajęcie te będą się odbywały m. in. w nowo powstałym Laboratorium Bloomberga.

Doświadczenia zebrane przez liderów programu podczas realizacji międzynarodowych projektów tworzenia komórek operacji AML i zarządzania ryzykiem pozwoliły na ułożenie treści oraz form kształcenia w sposób pozwalający na przyjmowanie również kandydatów planujących dopiero karierę w komórkach finansowych przedsiębiorstw.

Więcej informacji dot. programu:

Program Master in Applied Global Economics to z kolei kierunek łączący wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe, które stanowią wspólnie zestaw narzędzi dla nowoczesnego ekonomisty. Program ten jest prowadzony w innowacyjny, kompleksowy i oparty na prawdziwych przykładach sposób, dzięki któremu nauka staje się prawdziwie praktycznym doświadczeniem. Wykładowcy ALK stawiają nacisk na interakcję między studentami, dlatego też zajęcia są często prowadzone w postaci warsztatów i prac grupowych.

Intensywne szkolenie z teorii i ekonometrii będą prowadzone przez praktyków, dzięki czemu studenci zdobędą głębokie zrozumienie współczesnej ekonomii i jej kontekstu geopolitycznego.
Kandydaci na Master in Applied Global Economics będą mieli szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, dzięki którym mogą skupiać się na interesujących ich dziedzinach ekonomii.

Więcej informacji dot. programu:

powrót / back