Aktualność 

Mgr Anna Maria Górska, doktorantka ALK z Katedry Marketingu, otrzymała od Narodowego Centrum Nauki grant PRELUDIUM 17 za projekt „Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a marka przedsiębiorstwa”.

21.11.2019

Z przyjemnością informujemy, że nasza doktorantka Anna Maria Górska otrzymała grant PRELUDIUM 17. Projekt dotyczy zjawiska marki osobistej, jej budowania oraz działania w świecie biznesu. Autorka badania zastanawia się nad postrzeganiem liderów lokalnych firm i ich wpływu na kapitał marki zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. Anna Maria Górska realizuje badania nad powiązaniem obecności prezesów wielkich firm w mediach, szczególnie internetowych, z transparentnością danej organizacji, zainteresowaniem klientów oraz innymi interesariuszami.

Dotychczas badania tego typu były robione głównie w Europie Zachodniej i w USA, ale nikt nie przebadał wpływu marki osobistej prezesa na markę przedsiębiorstwa.

Badanie naszej doktorantki będzie stanowiło bazę do dalszych rozważań na temat wpływu marki osobistej prezesa na markę firmy. Będzie służyć jako wsparcie dla firm przy wyborze odpowiednich narzędzi do budowania marki osobistej prezesów. Dzięki temu będą mogły odpowiednio dostosować swoje działania w zakresie budowania marki osobistej prezesa.

PRELUDIUM 17 to grant przyznawany na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalny budżet wynosił 70 tysięcy zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy, 140 tysięcy zł w przypadku projektów trwających 24 miesiące lub 210 tysięcy zł dla projektów trwających 36 miesięcy.

Granty umożliwiają otrzymanie przez naukowców środków m.in. na wynagrodzenia dla osób realizujących prace w projekcie, zakup oprogramowania i wyjazdy służbowe.

Mgr Anna Maria Górska otrzymała grant w wysokości 37 840 zł.

W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania dokładnie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5% złożonych wniosków.

 

Więcej na temat konkursu PRELUDIUM 17

powrót / back