Aktualność 

LOT organizuje konkurs dla studentów na najlepsze prace dyplomowe o lotnictwie. Do wygrania są trzymiesięczne staże, nagrody pieniężne oraz bilety lotnicze.

01.07.2019

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłaszają pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs jest skierowany do absolwentów wszystkich uczelni studiów
I i II stopnia. Do wygrania są nagrody pieniężne, bilety lotnicze i płatne staże u narodowego przewoźnika.
Celem akcji jest promowanie w środowisku akademickim lotnictwa, jako branży z dużą dynamiką wzrostu
oraz potencjałem do rozpoczęcia i rozwoju kariery w wielu obszarach zawodowych.

Do kapituły konkursowej zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju. Akademię Leona Koźmińskiego będzie reprezentował dr Mirosław Antonowicz z Katedry Marketingu, lider merytoryczny kierunku studiów magisterskich zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw.

 
„Chcemy pokazywać, jak ciekawym miejscem do rozwoju kariery zawodowej jest linia lotnicza i jak szerokie spektrum możliwości daje. Współpracujemy z wieloma organizacjami studenckimi i angażujemy się
we współpracę ze środowiskami naukowymi. Wierzymy, że nauka i biznes wzajemni inspirują się i działając
w ścisłej współpracy, mogą wypracowywać innowacyjne rozwiązania, rozwijać branżę i wyłaniać talenty” – powiedziała Magdalena Pieśniewska, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polskich Liniach Lotniczych LOT. „Jesienią zorganizujemy otwarte warsztaty i panele z ekspertami merytorycznymi z kilkunastu obszarów naszej Firmy, tak aby ułatwić uczestnikom konkursu doprecyzowanie tematów i pozyskanie materiałów badawczych” – dodała.

„Jesteśmy dumni, że możemy być inicjatorem jednego z największych konkursów skierowanych do studentów uczelni wyższych w kraju. Co roku swoje prace dyplomowe broni prawie 400 tysięcy studentów różnych kierunków. Wierzymy, że w młodych ludziach drzemie ogromny potencjał do rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla całej branży lotniczej” – mówi Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT. „Analizując potrzeby studentów znajdujących się u progu najważniejszych życiowych decyzji, chcemy zainspirować ich do poznawania lotnictwa, które jest najbardziej nowoczesną i najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą w naszym kraju. Najlepszych uczestników konkursu zaprosimy do siebie na płatne staże, które – jak pokazuje nasze doświadczenie – często są początkiem błyskotliwych karier w LOT” – dodaje Fijoł.

Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotnicze,
prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in. turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

„Konkurs na najlepsze prace dyplomowe ma dla nas charakter długofalowy. Dlatego też informację o całej akcji przekazujemy na tyle wcześnie, aby w czasie wakacji umożliwić zastanowienie się nad tematami prac,
a już w nowym semestrze – ostateczny wybór tematów i pracę analityczną” – mówi Magdalena Pieśniewska.

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I lub/i II stopnia uczelni zarówno publicznych,
jak i niepublicznych na terenie Polski, którzy będą bronić pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020
. Zainteresowani udziałem w konkursie już dziś powinni zacząć planowanie tematów prac i konsultowanie
ich z promotorami. Praca konkursowa musi dotyczyć lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką lub inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim i angielskim.

Aby wziąć udział w konkursie obronione prace, wraz z kompletem dokumentów należy wysłać w terminie najpóźniej do 30 września 2020 roku na adres: konkurs.lot@pb.edu.pl.

Jury w grudniu 2020 roku ogłosi trzech zwycięzców w dwóch kategoriach. Laureaci mogą liczyć
m.in. na płatny trzymiesięczny staż w LOT.

 

NAGRODY W KONKURSIE TO:

 1 MIEJSCE

  • 10 000 zł
  • bilet lotniczy dla dwóch osób na dowolnej trasie LOT-u
  • płatny 3-miesięczny staż w LOT

 

2 MIEJSCE

  • bilet lotniczy dla dwóch osób na dowolnej trasie LOT-u
  • płatny 3-miesięczny staż w LOT

 

3 MIEJSCE

  • bilet lotniczy dla jednej osoby na dowolnej trasie LOT-u
  • płatny 3-miesięczny staż w LOT

 

Wytyczne odnośnie wymaganej dokumentacji pracy konkursowej oraz regulamin można znaleźć na stronie organizatora.

powrót / back