Aktualność 

Książka prof. Krzysztofa Obłója, Kierownika Katedry Strategii ALK, została nagrodzona przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej jako najlepsza praca z zakresu zarządzania za lata 2016-2017.

27.11.2018

Tytuł książki:  "Praktyka strategii firmy: jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość" (Poltex 2017).

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH przyznaje swoją nagrodę raz na dwa lata.

Książka prof. Obłója otrzymała także wcześniej wyróżnienie w konkursie Economicus 2018 "Dziennika Gazety Prawnej". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od prawej: Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, prof. Roman Sobiecki, Przewodnicząca Kapitały, prof. Ewa Mączyńska, Rektor SGH, prof. Marek Rocki i prof. Krzysztof Obłój.
Foto: Maciej Górski, SGH

powrót / back