Aktualność 

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWER

17.08.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni:

 1. Moduł programów kształcenia
 2. Moduł podnoszenia kompetencji
 3. Moduł programów stażowych
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
 5. Moduł studiów doktoranckich
 6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 26 czerwca 2017 r. do 5 października 2017 r. do godz. 16.15.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 500 000 000,00 PLN, w tym maksymalna poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Wartość projektu wynosi ponad 100 000 EUR, a maksymalna wartość jego dofinansowania wynosi: 

 • dla uczelni kształcących do 1000 studentów – 3 000 000 PLN, 
 • dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów – 8 000 000 PLN, 
 • dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN, 
 • dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów – 15 000 000 PLN, 
 • dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów – 30 000 000 PLN.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

powrót / back