Aktualność 

Konkurs na dofinansowanie wniosków w ramach BONU NA INNOWACJE DLA MŚP w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw POIR

12.05.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. 

Wnioski mogą składać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy jednak WYKONAWCĄ USŁUGI muszą być JEDNOSTKI NAUKOWE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 323 256,00 zł, natomiast zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 58 676 744,00 zł

W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

powrót / back