Aktualność 

Konferencja EduMosty 2017

21.09.2017

W 2016 roku Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie dokonała szczegółowej analizy losów akademickich swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia, którzy swoimi zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zapraszamy przedstawicieli tych placówek do udziału w konferencji, której celem będzie nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w ALK, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Każdy z przedstawicieli szkół średnich uczestniczących w konferencji otrzyma zindywidualizowany raport, informujący o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki oraz ich faktycznych lub potencjalnie możliwych ścieżkach akademickich w ALK.

O tym jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

  • Prezydent M. St. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
  • Burmistrz Dzielnicy Praga Północ M. St. Warszawy Wojciech Zabłocki
  • Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady M. St. Warszawy Małgorzata Żuber-Zielicz

Więcej informacji na temat konferencji pod adresem http://www.edumosty.kozminski.edu.pl/

powrót / back