Aktualność 

WYDARZENIE ODWOŁANE: Konferencja „Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790)”

16.04.2020

W obliczu pandemii koronawirusa oraz rosnącej liczby zachorowań w Polsce w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo organizatorzy konferencji podjęli decyzję o odwołaniu wydarzenia.

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Zakład Prawa Własności Intelektualnej w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną:

Czy możliwa jest równowaga praw podstawowych w praktyce? – dyskusja wokół dyrektywy UE o prawie autorskim w Internecie (dyrektywa UE 2019/790)

Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, (Pałac Staszica), Nowy Świat 72, Warszawa, sala 273, początek o godzinie 12.00.

Poniżej znajdą Państwo program konferencji.

Podczas konferencji panel ekspertów przeprowadzi analizę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Dyrektywa ta wzbudza wiele emocji. Przez obrońców postrzegana jest jako panaceum na masowe naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie a przez przeciwników demonizowana i przedstawiana jako ACTA 2 czyli narzędzie ograniczania swobody wypowiedzi. Dyskusja ekspertów przybliżająca rozwiązania zaproponowane w dyrektywie jest tym bardziej potrzebna, że nieubłaganie zbliża się 7 czerwca 2021 wskazany jako zasadniczy termin na implementację dyrektywy do prawa krajowego państw członkowskich.


Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej INP PAN
 
Program konferencji

  • Godz.12.00 – Otwarcie konferencji
  • Godz. 12.15 – Wprowadzenie do dyskusji

dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, Akademia Leona Koźmińskiego – Historia i zakres regulacji dyrektywy (UE) 2019/790

  • Godz. 12.30-13.30 – Dyskusja panelowa:

prof. dr hab. Aurelia Nowicka, UAM, Dyrektywa (UE) 2019/790 – Szansa czy zagrożenie dla swobody wypowiedzi?

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, UW – Filtrować czy licencjonować?

mec. Mikołaj Sowiński, Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki  & Szlęzak – Historia i perspektywy zwalczania naruszeń praw autorskich w Internecie

mgr Rafał Kownacki, ZAiKS – Dyrektywa 2019/790 z perspektywy ZAiKS

dr hab. Przemysław Saganek, INP PAN – Wyzwania związane z implementacją dyrektywy (UE) 2019/79

  • Godz.13.30-14.45 – Dyskusja
  • Godz.14.45  – podsumowanie konferencji

 

Organizatorzy:

Dr hab. Przemysław Saganek, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN

Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, Zakład Prawa Własności Intelektualnej KPM i UE ALK

powrót / back