Aktualność 

Kolejny młody naukowiec zatrudniony w ALK otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Dr Miłosz Miszczyński znalazł się wśród 200 stypendystów, wyłonionych z grona prawie 1800 wnioskodawców.

26.06.2020

Dr Miłosz Miszczyński kieruje Zakładem Współczesnych Problemów Zarządzania i Pracy w Katedrze Zarządzania ALK.

Obecnie prowadzi grant NCN SONATA, w którym bada otwarte modele licencji w przemysłach kreatywnych oraz wraz z partnerami wspiera ewolucję tego modelu w branży dźwięku i gier wideo. Laureat NCN OPUS 18, w którym analizie poddane zostaną modele miejsc pracy zarządzanych algorytmicznie w różnych branżach.

Jego poprzednie doświadczenia badawcze obejmują badania mobilności globalnych łańcuchów wartości firm technologicznych (m.in. badanie fabryki, która przeniosła się z Niemiec do Rumunii, a później do Chin, finansowane z the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund); pracę jako badacz (Research Fellow) w brytyjskich uczelniach (University of Oxford, University of Surrey) oraz pracę jako wykonawca w grancie Horyzont 2020 (Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona).

Pełna lista 200 stypendystów oraz informacje o programie są dostępne na stronie MNiSW.

powrót / back