Aktualność 

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego zaprezentowała raport „25 lat etyki biznesu w Polsce” pod red. prof. Bolesława Roka, wydany z okazji 25. rocznicy pierwszej konferencji na temat odpowiedzialności biznesu.

21.10.2019

W tym roku mija 25 lat od pierwszej konferencji poświęconej problemom etyki w biznesie, która zainicjowała szeroką dyskusję na temat etyki w życiu gospodarczym. Jej inicjatorem był prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Professor Emeritus ALK, który wówczas wspierał merytorycznie Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Organizatorom konferencji zorganizowanej w 1994 r. zależało na stworzeniu płaszczyzny do dyskusji i wymiany poglądów na temat etyki, zwróceniu uwagi na jej wagę i znaczenie – nie tylko jako dyscypliny naukowej, ale też dla zarządzania i innych dziedzin gospodarki oraz życia społecznego. Prof. Gasparski zainicjował proces i ruch społeczny, który obfitował w wydarzenia, prace naukowe, konferencje, wykłady i spotkania na temat etyki
w biznesie.

25 lat etyki biznesu w Polsce zostało upamiętnionych w postaci raportu o tym samym tytule. Najbardziej znaczące postaci środowiska CSR – dokładnie 33 osoby – podzieliły się refleksją i prognozami, sukcesami
i porażkami, nadzieją i wątpliwościami w ramach publikacji.

„25 lat etyki biznesu w Polsce”, przygotowany pod red. prof. ALK dr. hab. Bolesława Roka oraz dr. Roberta Sroki, ma na celu zachęcenie do dyskusji o rozwoju nauki i edukacji w zakresie etyki biznesu, a także etycznych
i odpowiedzialnych zmian w organizacjach.

Raport obejmuje m.in. zagadnienia etyki gospodarczej w Polsce (jej osiągnięcia i porażki), budowania etycznej kultury organizacyjnej oraz aktywizmu konsumenckiego, który stanowi wyzwanie dla współczesnej etyki biznesu w naszym kraju.

Współautorzy raportu zastanawiają się również nad kwestiami związanymi z etyką biznesu wobec Internetu Rzeczy oraz czy firmy mogą zarabiać na działalności CSR.

Cały raport jest do pobrania tutaj. 

powrót / back