Aktualność 

„Kandydaci na studia w mniejszym stopniu oczekują przysłowiowego dyplomu, a w znacznie większym umiejętności, które da się sprzedać na zmiennym i kapryśnym rynku pracy” – powiedział prof. Koźmiński podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

05.10.2020

„Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę ze zmian potrzeb i preferencji finalnych odbiorców naszych programów: studiującej młodzieży, osób dorosłych poszukujących nowych kwalifikacji i pracodawców. Po drugie, konieczne jest zmapowanie na nowo rynku usług edukacyjnych i identyfikacja aktywnych nowych graczy. Po trzecie, wreszcie powinniśmy dokonać wszechstronnej oceny szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe technologie stosowane w procesach nauczania. Taka nieco technokratyczna analiza strategiczna nie może nas uwolnić od humanistycznej refleksji nad tym, jaki będzie profil etyczny i mentalny naszych absolwentów. Nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy uczelnią z misją” – mówił w trakcie inauguracji prof. Andrzej K. Koźmiński, Honorowy Prezydent ALK.

„Szczególnie cenione są takie umiejętności, które plasują ich posiadaczy w grupie uprzywilejowanych specjalistów. Coraz częstsze jest zjawisko łączenia lub naprzemienności studiów i pracy. Aby wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw, konieczne jest wprowadzenie modularnego trybu studiowania. Studiujący powinni mieć możność układania sobie przy udziale kompetentnego doradcy ze strony uczelni, dostosowanego do ich potrzeb i możliwości, programu studiów z osobno zaliczanych i osobno płatnych  „klocków”, zawierających wyraźnie zdefiniowaną wiedzę i umiejętności” – dodał prof. Koźmiński.

Całe przemówienie prof. Koźmińskiego o edukacji w dobie dynamicznych zmian oraz kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa jest dostępne TUTAJ.

powrót / back