Aktualność 

Zapraszamy na I seminarium i warsztat Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego

18.10.2018

Osiąganie niemożliwego jest cechą immanentnie polską i dotyczy to także polskich projektów kosmicznych, w których wiele "niemożliwych" koncepcji stało się już w pełni operacyjnymi. 

Zajmowanie się przestrzenią kosmiczną w kraju, w którym nie ma prawa kosmicznego, nie ma portów kosmicznych, są za to nieporównanie mniejsze zasoby finansowe w porównaniu ze światowymi potęgami kosmicznymi, a agencja kosmiczna działa od zaledwie trzech lat, brzmi jak misja niemożliwa. I może to jest główny powód, dla którego polski przemysł kosmiczny jest faktem, a którego potencjał z pomocą ośrodków wiedzy można z sukcesem rozwijać i czynić go konkurencyjnym na skalę Europejską lub nawet światową.

Celem działalności Centrum jest budowanie bazy wiedzy z zakresu finansów, zarządzania i prawa, która to wiedza jest podwaliną skutecznego prowadzenia działalności w sektorze kosmicznym, z uwzględnieniem miejsca gdzie Polska, polski przemysł i przedsiębiorcy znajdują się dzisiaj, a gdzie, dzięki wzmacnianiu doświadczenia i wiedzy mogą znaleźć się jutro.

I seminarium i warsztat Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego odbędą się pod hasłem: 

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsięwzięć kosmicznych w Polsce. 
Finanse – ryzyko - prawo

Obszary tematyczne seminarium i warsztatu to: 

 • Polityka kosmiczna a rzeczywistość sektora kosmicznego – podejście globalne versus realia rynku polskiego
 • Finansowanie przedsięwzięć kosmicznych  - budowanie strategii, biznes planu, rentowności przedsięwzięć kosmicznych
 • Dostęp do częstotliwości radiowych jako fundamentalnego zasobu przestrzeni kosmicznej
 • Case study  - na przykładzie projektów telekomunikacyjnych w obszarze budowania finansowej i rentowności projektu
 • Ryzyko, w tym ryzyko cybernetyczne i zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach kosmicznych
 • Otoczenie prawne przedsięwzięć kosmicznych z uwzględnieniem specyfiki polskiego sektora kosmicznego

Seminarium i warsztat odbędą się w dn. 24 października w godz. 17:30-20:00, 25 października 2018 roku w godz. 10:00-15:00 w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

Seminarium i Warsztat dedykujemy wszystkim tym, których działalność ma związek z przestrzenią kosmiczną.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sektora kosmicznego, przedsiębiorców sektora telekomunikacyjnego, naukowców i wszystkich innych, którym z racji pasji zawodowych, naukowych lub prywatnych bliskie jest myślenie o rozwoju polskiego sektora kosmicznego w jego realnym wymiarze.Jesteśmy przekonani, że warsztaty są dobrą okazją do wymiany doświadczeń, wyzwań oraz praktycznych problemów związanych z prowadzoną działalnością. Mają one na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań, ulepszeń, lub propozycji, które ułatwiłyby działalność, czemu będzie sprzyjać ich interaktywna forma. 

Prelegenci Seminarium:

 • Prof. Zdzisław Brodecki
 • Prof. Iwona Stanisławska
 • Prof. Robert Rządca
 • Prof. Małgorzata Polkowska
 • Dr hab. Katarzyna Malinowska
 • Eksperci Warsztatów:
 • Anna Coast
 • Bob Franklin
 • Dr hab. Katarzyna Malinowska
 • Prof. Zbigniew Kłos
 • Prof. Małgorzata Polkowska
 • Marcin Janicki

powrót / back