Aktualność 

I miejsce Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w VI edycji rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej"

12.06.2017

Mamy zaszczyt poinformować, że

 

 

zajęło I miejsce wśród uczelni niepublicznych
i VI miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce

w VI edycji rankingu "Rzeczpospolitej".

 

Uczelnie były oceniane w trzech kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Brano pod uwagę m.in. posiadanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych, ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także wyjazdy  studentów i kadry w ramach wymiany międzynarodowej.

Kolegium Prawa ALK posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora od 2009 roku. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego otrzymaliśmy zaś w roku 2016. Polska Komisja Akredytacyjna wystawiła naszemu prawu ocenę wyróżniającą, podkreślając, że standardy stosowane podczas realizacji programu przewyższają kryteria wyznaczone przez PKA. Akademia ma podpisane umowy o wymianie studentów i wykładowców z ponad 200 uczelniami z całego świata.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Prorektor ds. Studiów Prawniczych, prof Moniką Całkiewicz pt. "Najlepsi dziekani".

Więcej o rankingu na stronie rp.pl

Więcej o kierunku PRAWO

Link do programu elitarnych studiów PRAWO I FINANSE

 

 

 

powrót / back