Aktualność 

„Financial Times” ogłosił 4 grudnia doroczny ranking najlepszych europejskich szkół biznesu w 2017 roku. Polskę reprezentują, jak w poprzednich latach, dwie uczelnie: Akademia Leona Koźmińskiego (64. miejsce) i Szkoła Główna Handlowa (76. miejsce).

04.12.2017

W rankingu „Financial Times” znalazły się 92 wyższe uczelnie, w tym aż 26 francuskich i 22 brytyjskich. W czołówce od lat utrzymują się: London Business School, HEC Paris, hiszpańska IE Business School, University of St. Gallen ze Szwajcarii i INSEAD z Francji, które w tym roku również zajęły miejsca od 1 do 5.

- Dzięki obecność w rankingach „Financial Times” od 2009 roku i uzyskanym akredytacjom międzynarodowym AACSB, AMBA i EQUIS nasza uczelnia jest wybierana przez coraz więcej cudzoziemców. W tym roku akademickim mieliśmy rekordową rekrutację, przyjęliśmy na studia ponad 2200 osób, z czego 480 to cudzoziemcy z 40 krajów. Wielu z nich przyjechało na studia do Polski właśnie dlatego, że przeczytało o nas w „Financial Times” – mówi Rektor prof. Witold Bielecki.

Z opracowania „FT” wynika, że przeciętne zarobki absolwenta dobrej europejskiej uczelni po studiach magisterskich z zarządzania w 3 lata po ich ukończeniu to 63 tys. dolarów rocznie brutto, natomiast ukończenie studiów EMBA daje szansę na podwojenie tego wynagrodzenia. Najwyższe zarobki, powyżej 300 tys. dolarów rocznie po studiach EMBA są deklarowane tylko przez absolwentów 3 uczelni z czołówki rankingu. Przegląd deklarowanych zarobków pokazuje, że ukończenie prestiżowej uczelni zapewnia dobry start w karierze i wyższe od przeciętnych zarobki w każdym europejskim kraju.

W Akademii Leona Koźmińskiego studiuje 8000 studentów, z czego półtora tysiąca stanowią cudzoziemcy. Uczelnia jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Polsce.

Link do rankingu FT 2017 

powrót / back