Aktualność 

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci finansów i rachunkowości naszej uczelni będą mieli możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej.

30.06.2017

- Studia z finansów i rachunkowości to w dzisiejszych czasach możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które mają charakter globalny – uważa dr Małgorzata Kucharczyk, koordynatorka programu CIMA w ALK. – Świat finansów i rachunkowości dąży obecnie do standaryzacji, zarówno w obszarze rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Dla przykładu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są stosowane prawie na całym świecie. Obecnie w ponad 120 krajach. Chcąc pracować w globalnych czy międzynarodowych organizacjach i zajmować się finansami, należy dobrze poznać rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. Udział naszych studentów z kierunku finanse i rachunkowość w programie CIMA w ALK to szansa na zdobycie międzynarodowych dyplomów przyznawanych przez CIMA i na ciekawą, atrakcyjną i rozwojową pracę nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesach gospodarczych rośnie. Dlatego tak istotna jest znajomość reguł, zasad i narzędzi rachunkowości zarządczej. Znajomość rachunkowości zarządczej to teraz już nie tylko potrzeba, ale i konieczność. Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości można i należy potwierdzać. Nie tylko dyplomem renomowanej uczelni, ale także międzynarodowymi certyfikacjami przyznawanymi przez organizacje, których dyplomy potwierdzają posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości i są uznawane wszędzie na świecie.


Na zdjęciu: prof. Witold Bielecki, Rektor ALK, i Pan Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe - Management Accounting, AICPA

Więcej o CIMA:
Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza ponad 232 tys. członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów.

Profesjonalizm i etyka to wartości leżące u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.
CIMA i AICPA wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant (CGMA). Tytuł CGMA – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty ds. rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds. rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w biznesie.

AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA oraz innych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na całym świecie.
 Eksperci CIMA zweryfikowali i ocenili programy kształcenia ALK na pięciu specjalizacjach studiów magisterskich i licencjackich – ścieżka po polsku oraz na angielskojęzycznych studiach licencjackich z finansów i rachunkowości.  Dzięki przyznanej przez CIMA akredytacji konkretnych specjalizacji studenci w programie CIMA na ALK uzyskają różnorodne zwolnienia z egzaminów CIMA, by ostatecznie uzyskać Diploma in Management Accounting na poziomie operacyjnym  (tytuł zawodowy CIMA Dip MA) oraz na poziomie zarządzania Advanced Diploma in Mangement Accounting (tytuł zawodowy CIMA Adv Dip MA).
 
Finanse i rachunkowość w ALK
Kierunek finanse i rachunkowość w ALK znajduje się w czołówce światowej. W globalnym rankingu „Financial Times” studia magisterskie z finansów w ALK znalazły się na 15. miejscu. Kierunek przyciąga ambitną i skoncentrowaną na przyszłej karierze zawodowej młodzież, a dzięki uzyskanym międzynarodowym certyfikatom zawodowym absolwenci kierunku mogą pracować i rozwijać swoją karierę wszędzie na świecie. Studia są realizowane na kilku specjalnościach zarówno w języku polskim, jak i na nitce angielskiej, na poziomie licencjackim i magisterskim oraz doktorskim.

Dzięki kolejnej globalnej akredytacji studenci finansów i rachunkowości w ALK mogą uzyskać międzynarodowe potwierdzenie wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej. Zależnie od tego, jaką ścieżkę kariery w finansach chcieliby obrać studenci ALK i którą specjalizację wybiorą, uczelnia wraz z międzynarodowymi organizacjami certyfikującymi, takimi jak Chartered Institute of Management Accountants CIMA, ułatwia im znacząco start w zawodowe życie.

powrót / back