Aktualność 

Dziekan Kolegium Zarządzania dr Mariola Ciszewska-Mlinarič oraz prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, kierownik programu Big Data Analysis, otrzymały granty w konkursie OPUS 17 zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

25.11.2019

W ramach konkursu OPUS 17 granty otrzymały Dziekan Kolegium Zarządzania dr Mariola Ciszewska-Mlinarič oraz prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, kierownik programu Big Data Analysis.


Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič realizuje projekt „Innowacja modeli biznesowych: strategie odnowy organizacyjnej w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Badanie ma na celu zrozumienie, w jaki sposób zmiany w otoczeniu biznesowym wywołują strategiczną odnowę polskich umiędzynarodowionych firm. Kwota dofinansowania to 491 876 zł.

 

Prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk jest autorką projektu „Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE”. Celem projektu jest pozyskanie unikalnych informacji jakościowych i ilościowych z sektora bankowego, aby przeprowadzić empiryczną ocenę, w jaki sposób trwający rozwój technologiczny wpływa na zachowanie banków, w tym rentowność, ryzyko oraz rynek kredytowy dla MŚP. Kwota dofinansowania projektu wynosi 549 892 zł.

 

Więcej o wynikach konkursu

 

Serdecznie gratulujemy laureatkom!

powrót / back