Aktualność 

Prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego została powołana przez Prezydium PAN na członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na kadencję 2019-2022.

15.04.2019

Prof. ALK dr hab. Adriana Łukaszewicz z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego została powołana
przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na kadencję
2019-2022.

Do zadań Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” należą inspirowanie oraz koordynacja badań nad przyszłością, z naciskiem na możliwe kierunki rozwoju naszego kraju, m.in. cele rozwoju polskiej gospodarki, przyszłą strukturę społeczną i gospodarczą oraz kierunki postępu technicznego.

Członkowie Komitetu są odpowiedzialni za tworzenie interdyscyplinarnych i zróżnicowanych scenariuszy rozwoju, jak również współpracę z ośrodkami badań nad przyszłością z innych krajów. Aktualnie pracują
w pięciu zespołach, podzielonych według tematyki badawczej.

Komitet funkcjonuje w Polskiej Akademii Nauk od 1969 roku.

powrót / back