Aktualność 

Dr Agata Stasik oraz mgr Karolina Mikołajewska-Zając z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym ALK zostały uhonorowane stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

28.11.2019

Ten tydzień to pasmo sukcesów dla pracowników naukowych naszej Akademii. Przedwczoraj ogłosiliśmy,
że dr Mariola Ciszewska-Mlinarič oraz prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk otrzymały granty
w konkursie OPUS 17 zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kilka dni temu nasza doktorantka,
mgr Anna Maria Górska dostała grant PRELUDIUM 17.


Tym razem wyróżnione zostały dr Agata Stasik oraz mgr Karolina Mikołajewska-Zając z Katedry Zarządzania
w Społeczeństwie Sieciowym. Otrzymały one stypendium dla wybitnych młodych naukowców w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendia Ministra przyznaje się doktorantom, nauczycielom akademickim lub osobom posiadającym stopień doktora nie dłużej niż 7 lat, które wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.


Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 390 zł.


Serdecznie gratulujemy!

powrót / back