Aktualność 

Dzięki zwycięstwu swoich studentów z Koła Naukowego "Kapitalni" Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała tytuł Szkoły Mistrzów Inwestycji TMS Brokers.

10.06.2019

Konkurs Szkoła Mistrzów Inwestycji TMS Brokers to szansa dla studentów, aby zrozumieć zasady rządzące rynkiem kapitałowym i nauczyć się inwestować w praktyce. Jego uczestnicy mieli okazję zainwestować wirtualną kwotę w wysokości 10 000 zł dostępną na swoim testowym rachunku maklerskim w aplikacji mobilnej. Każdy student mógł zainwestować ją w dowolne instrumenty, np. waluty, indeksy giełdowe, kontrakty na akcje
lub surowce.

Zwyciężyć miały osoby, których stopy zwrotu w chwili zamknięcia rynku były najwyższe. Wszyscy studenci biorący udział w konkursie zostali do niego przygotowani na spotkaniu z ekspertami z TMS Brokers,
którzy przedstawili sposoby, jak zacząć inwestować na rynku kapitałowym.

SKN Kapitalni otrzymało nagrodę główną w wysokości 3000 zł przeznaczoną dla 10 najlepszych studentów
z tej samej uczelni, którzy uzyskają w sumie najwyższą stopę zwrotu. Tym samym Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała tytuł Szkoły Mistrzów Inwestycji TMS Brokers. Dodatkowo student pierwszego roku ekonomii w ALK, Cezary Tabota, otrzymał nagrodę indywidualną.

Nagroda została przekazana podczas tegorocznych koźminaliów na ręce prof. Witolda Bieleckiego, Rektora naszej uczelni.

Była to pierwsza edycja projektu. W rywalizacji brało udział 6 uczelni wyższych z całej Polski.

powrót / back