Aktualność 

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami z początkiem sierpnia 2019 rozpoczęło CSR-owy projekt mający na celu wesprzeć podopieczne organizacji sektora NGO w rozwoju ich kariery zawodowej.

07.08.2019

Pierwszą organizacją, z którą nawiązało współpracę uczelniane Biuro Karier jest Centrum Praw Kobiet. Misją tej organizacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

01.08.2019 odbył się pierwszy z cotygodniowych dyżurów doradcy zawodowego Katarzyny Sowy z ramienia Akademii Leona Koźmińskiego w Centrum Praw Kobiet.
Jesteśmy pewni, iż uda nam się wesprzeć jak największą ilość osób wpierając je w wejściu na rynek pracy oraz odnalezieniu swojej ścieżki kariery.

W ramach konsultacji można liczyć na:
1. Szybką konsultację CV:

  • jedną konsultację doradczą
  • szybkie przygotowanie lub sprawdzenie CV/ listu motywacyjnego/ profilu LinkedIn pod potrzeby danego procesu rekrutacyjnego


2. Pełen proces doradczy

  • od dwóch do czterech konsultacji doradczych. W ramach procesu pracujemy głównie nad tym:

– co dana osoba chciałaby robić – diagnoza wartości, predyspozycji, motywacji, zasobów, barier

– gdzie może znaleźć to, czego szuka, i jak może to dostać – praca nad efektywnym poruszaniem się po warszawskim – choć nie tylko – rynku pracy

Biuro Karier planuje nawiązać współpracę z kolejnymi organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach 15:00-17:00 do 26 września w Centrum Praw Kobiet przy ul. Wilczej 60/19 w Warszawie.

Więcej na stronie Centrum Praw Kobiet

Prowadząca dyżur – Katarzyna Sowa:


Pedagog, doradca zawodowy, trener rozwoju kompetencji społecznych  oraz animator społeczno-kulturalny. Specjalizuje się w realizowaniu programów rozwijających kompetencje zawodowe młodzieży oraz pracowników. Specjalista ds. rynku pracy. Certyfikowany trener narzędzi FRIS® oraz absolwentka Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Akademii Grupy SET.

Posiada doświadczenie przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, organizacjami NGO, szkołami oraz biznesem. Absolwentka pedagogiki w zakresie animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim, pedagogiki – specjalizacja doradztwo zawodowe i personalne z elementami resocjalizacji oraz studiów podyplomowych "Trener biznesu" w Społecznej Akademii Nauk.

Obecnie pracuje w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie zajmuje się doradztwem kariery oraz wspiera organizację wydarzeń karierowych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.

powrót / back