Aktualność 

Zapraszamy na bezpłatne, interdyscyplinarne studia doktoranckie - Między prawem a gospodarką. Rekrutacja zostanie uruchomiona 13 sierpnia i potrwa do 8 września.

12.07.2018

Stacjonarne studia doktoranckie „Między prawem a gospodarką" są odpowiedzią na rosnącą współzależność prawa i ekonomii. Prawo coraz częściej odsyła do kategorii przynależnych do innych dyscyplin badawczych, w tym ekonomii. Praktykowanie zawodu prawnika gospodarczego oraz prawnicze badania naukowe w coraz większym stopniu wymagają wiedzy interdyscyplinarnej, np. takie działy prawa gospodarczego, jak prawo konkurencji lub regulacja sektorów infrastrukturalnych, prawo finansowe wymagają od prawnika wiedzy specjalistycznej z zakresu ekonomii.   

Zapraszamy na dzień otwarty dla kandydatów na studia doktoranckie Między prawem a gospodarką, który odbędzie się 18.07.2018 r. o godz. 18:00 w naszej Akademii (sala D-201). 

Więcej informacji. 

powrót / back