Aktualność 

Badanie wpływu pigułek wiedzy na efektywność szkoleń

23.11.2017

W okresie styczeń – kwiecień 2017 r. zespół Akademia Leona Koźmińskiego w składzie: dr Krzysztof Przybyszewski, dr Paweł Korzyński, dr Przemysław Tomczyk wraz z firmą Gamma realizował badanie, którego celem było określenie  wpływu pigułek wiedzy na efektywność szkoleń.

Czym są pigułki wiedzy?

Pigułka wiedzy to forma wsparcia rozwoju, otrzymywana przez uczestników po zakończeniu szkolenia. Jest to forma follow up przedłużająca efekt szkoleniowy dla uczestników.

W przypadku badania analizie zostały poddane trzy rodzaje pigułek wiedzy:

 • Pigułka interaktywna (przypominająca w formie e-learning)
 • Pigułka audio (1 minutowe nagranie przeznaczone głównie do odsłuchu na telefonie)
 • Pigułka video (3 minutowe nagranie trenera omawiającego kluczowe zagadnienia szkolenia)

Na czym polegało badanie?

Uczestnicy mieli za zadanie ocenić na skali Likerta wpływ pigułek wiedzy na efektywność szkoleń.  Pierwsze 20 osób uczestniczyło w tradycyjnych szkoleniach, drugie 20 osób w szkoleniach wspieranych przez pigułki wiedzy. W badaniu zostały wykorzystane następujące tematy szkoleń:

 • Leadership
 • Zarządzanie zespołem
 • Techniki wpływu
 • Techniki sprzedaży

Najważniejsze wnioski wynikające z badania:

 • Proces rozwoju wspierany przez pigułki wiedzy był oceniony przez uczestników jako bardziej atrakcyjny
 • Użycie pigułek wiedzy nie poprawia oceny trenerów prowadzących szkolenie (nie ma niebezpieczeństwa generalizowania oceny emocjonalnej: wysoka ocena materiałów = wysoka ocena trenera)
 • Funkcjonalność pigułek wiedzy jest taka sama zarówno w szkoleniach menedżerskich jak i sprzedażowych
 • Długość przekazu obniża ocenę pigułki ze strony odbiorcy (im dłuższa pigułka tym gorzej oceniana)
 • Wsparcie szkolenia pigułką wiedzy sprzyja uzyskiwaniu przez uczestników wyższych wyników w testach ewaluacyjnych
 • 95% badanych ocenia pomysł stosowania pigułek wiedzy jako pozytywny
 • 75% badanych zamierza wykorzystywać pigułki dla swojego rozwoju
 • 50% uczestników traktuje pigułkę jako ekwiwalent szkolenia, 25% jako inspirację, 15% jako rodzaj nowoczesnego podręcznika

Podsumowanie:

Wypowiedzi respondentów wskazują na użyteczność pigułek, zarówno długo- , jak i krótkookresową. Niemal wszyscy zamierzają do nich wracać, albo w celu propagowania wiedzy i planowania własnego rozwoju i współpracowników, albo jako do poręcznej  i łatwej do zrozumienia i zapamiętania „ściągawki”. […] Odpowiedzi na pytanie o przydatność wskazują na to, że badani doceniają pigułki wiedzy i zamierzają się nimi posługiwać w zakresie nawet szerszym niż ich pierwotna funkcja. Pomysł na traktowanie ich jako ekwiwalentu szkoleń wskazuje na pewne ryzyko […] .

Wzór wyników oparty o kryterium wyuczenia wskazuje na to, że pigułki wiedzy są skutecznym narzędziem retencji, a może nawet podnoszenia wiedzy.

Pigułki są dostępne pod adresem : www.projektgamma.pl/wideo

powrót / back