Aktualność 

Badanie arbitrażu 2019.

07.11.2018

Akademia Leona Koźmińskiego, we współpracy z kancelarią Kocur i Wspólnicy, rozpoczyna badanie poświęcone zarządzaniu postępowaniami arbitrażowymi.

Arbitraż jest prostą, szybką i poufną metodą rozstrzygania sporów handlowych. Stanowi alternatywę dla sądownictwa powszechnego. O jego atrakcyjności dla przedsiębiorców rozstrzyga na ile sprawnie zarządzane jest postępowanie arbitrażowe. Podejmowane przez ALK i kancelarię Kocur badanie ma na celu analizę reguł, technik i praktyk dominujących w polskim arbitrażu w zakresie organizacji i przebiegu postępowania. Przedmiotem badania będą również opinie użytkowników w przedmiocie najlepszych praktyk arbitrażowych.

Założenia badawcze przygotował dr Maciej de Abgaro Zachariasiewicz z Kolegium Prawa ALK.

Więcej informacji: http://badaniearbitrazu.pl

powrót / back