Aktualność 

Aplikuj o stypendium Santander Universidades dla najlepszego i najbardziej przedsiębiorczego studenta Akademii Leona Koźmińskiego.

25.11.2019

Do 28 listopada najlepsi i najbardziej przedsiębiorczy studenci Akademii Leona Koźmińskiego mogą ubiegać się o stypendium Santander Universidades.

Stypendium Santander Universidades dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów Akademii Leona Koźmińskiego jest nagrodą dodatkową przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwotach: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) najbardziej przedsiębiorczym studentom z wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

  • Studenci ze średnią 5,00 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2018/2019 mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 5 000 zł.
  • Studenci ze średnią 4,90-4,99 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2018/2019 mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 3 000 zł.

Aplikuj

Więcej informacji i regulamin stypendium Santander Universidades

 

 

powrót / back