Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego została partnerem akademickim GARP (Global Association of Risk Professionals), wiodącego stowarzyszenia profesjonalistów zarządzających ryzykiem, które zajmuje się m.in. rozwojem zawodów związanych z tym obszarem.

28.02.2019

Program naszego Master in Finance and Accounting obejmuje co najmniej 70% materiału, który należy przyswoić, by zdać egzamin z zakresu Financial Risk Management. Certyfikat FRM® jest niezwykle ceniony przez niemal każdy globalny bank czy korporację i przyznawany wyłącznie profesjonalistom, którzy wykazują się wiedzą i umiejętnościami przewidywania, reagowania i dostosowywania się do krytycznych aspektów ryzyka. W ramach partnertstwa z GARP co roku sześciu studentów programu Master in Finance and Accounting otrzyma stypendia pokrywające koszt egzaminu FRM Part I

powrót / back