Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w wyróżnionej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research.

10.01.2017

Miło nam poinformować, że 9 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research.

Wyróżnienie w postaci logo HR Excellence in Research przyznawane jest przez Komisję Europejską instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które podczas codziennej pracy oraz rekrutacji pracowników naukowych dostosowują wewnętrzne przepisy i procedury do zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, zapewniając tym samym nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację.

Karta i Kodeks są jednymi z najważniejszych dokumentów opracowanych przez Komisję w ramach strategii nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i otwartego rynku pracy dla nauczycieli akademickich w Unii Europejskiej. Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych zawiera zasady rekrutacji naukowców, których instytucje - pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich pracowników naukowych w Europie.

W celu dostosowania wewnętrznych przepisów i procedur do zasad Karty i Kodeksu Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała, zgodnie z procedurą KE, Strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla nauczycieli akademickich ALK, z którą można się zapoznać na tej stronie (pdf) - wersja polska oraz na tej stronie (pdf) - wersja angielska.

Otrzymane logo zobowiązuje Akademię do stałego doskonalenia polityki zgodnie z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Zgodnie z procedurą KE, po dwóch latach uczelnia przeprowadzi wewnętrzną analizę postępów i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Kolejnym etapem będzie ocena postępów przeprowadzona po trzech latach przez ekspertów Komisji Europejskiej. Poszczególne etapy procesu mają na celu potwierdzenie przeprowadzenia zmian w ALK opisanych w Strategii i zatwierdzenie przez Komisję prawa do dalszego posługiwania się logo HR Excellence in Research.

powrót / back