Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego w obszarze nauk ekonomicznych uzyskała kategorię A, która przyznawana jest przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

18.10.2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe według powyższych kryteriów zostały porównane z wartościami ocen referencyjnych dla kategorii A i dla kategorii B, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Wyniki porównania stanowiły podstawę do zaliczenia jednostki naukowej do kategorii naukowej A, B lub C. Ocena A+ przyznawana była na podstawie oceny ekspertów KEJN. Ocenę A+ uzyskały jedynie Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w Warszawie oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Miło nam poinformować, że Akademia Leona Koźmińskiego w obszarze nauk ekonomicznych otrzymała kategorię A.   

powrót / back