Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego w TOP 3 polskich uczelni ekonomicznych i od 20 lat niezmiennie najlepszą uczelnią niepubliczną według rankingu „Perspektyw” 2019

13.06.2019

– Trudno powiedzieć, żeby ten wynik był zaskoczeniem, bo już zdążyliśmy przyzwyczaić się do pierwszego miejsca, jednak mamy ambicję być także najlepszą uczelnią ekonomiczną. Pierwsze miejsce w tej kategorii  mieliśmy rok temu, ale w tym roku oddaliśmy je Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu – komentuje wyniki rankingu rektor ALK, prof. Witold Bielecki.

Rektor ALK, prof. Witold Bielecki wśród innych laureatów rankingu "Perspektyw"

W 20. rankingu „Perspektyw” nie ma zaskoczeń. Wydaje się, że świat akademicki jest dość konserwatywny
i nie podlega gwałtownym zmianom, zwłaszcza w odniesieniu do liderów kształcenia. Uniwersytet Warszawski (obecnie na pierwszym miejscu z punktacją 100) i Uniwersytet Jagielloński (drugie miejsce i 99,2 punktów) zamieniają się co najwyżej miejscami. Kolejne uczelnie (trzecia jest Politechnika Warszawska z punktacją 80,1) dzieli od liderów 20 i więcej punktów, dlatego mają małe szanse, by w nieodległej przyszłości zdystansować czołówkę.

Rektor ALK, prof. Witold Bielecki odbiera nagrodę

To samo dotyczy rankingu uczelni ekonomicznych. Pierwsza trójka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa i Akademia Leona Koźmińskiego – od dłuższego czasu zachowuje pozycje medalowe (choć w różnych konfiguracjach).

Rektor ALK, prof. Witold Bielecki gratuluje pozostałym zwycięzcom rankingu

Ranking „Perspektyw” obejmuje wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz posiadające min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W ocenie poszczególnych uczelni bierze pod uwagę czynniki takie jak: prestiż, absolwenci
na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia
i umiędzynarodowienie
.

powrót / back