Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała re-akredytację EQUIS na kolejne 5 lat. Obecność w gronie niespełna 200 uczelni na świecie, które mogą obok swojego logo stawiać znak akredytacji, to pozytywny wyróżnik i powód do dumy.

12.10.2020

Niemniej akredytacja EQUIS pełni także ważną role porządkującą sposób zarządzania uczelnią, jej wartości i strategię.

Akredytacja EQUIS stanowi spójny system równania do najlepszych uczelni i programów kształcenia w zakresie zarządzania i administracji. Polega na dostosowaniu uczelni do wymogów opisanych przez instytucję akredytującą. W przypadku EQUIS tą instytucją jest EFMD – European Foundation for Management Development.

W pierwszej kolejności uczelnia przeprowadza samoocenę i wprowadza niezbędne zmiany organizacyjne u siebie, a następnie jest sprawdzana przez komisję akredytacyjną, którą tworzą rektorzy i dziekani uczelni posiadających już akredytację.

– Przegląd uczelni przez jej partnerów, ¬ a jednocześnie na wielu polach także konkurentów, to wyraz dobrzej pojętej koopetycji, kiedy uczymy się od siebie wzajemnie, a jednocześnie staramy się pozytywnie wyróżniać, by przyciągać najlepszych studentów i pracowników – tłumaczy prof. Grzegorz Mazurek, Rektor naszej Akademii.

Wymogi akredytacyjne zmieniają się co jakiś czas, co sprawia, że szkoły biznesowe rozwijają się i wyznaczają trendy. Oprócz norm związanych z pomiarami efektywności kształcenia czy osiągnięć naukowych wchodzą wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, różnorodności i umiędzynarodowienia wykładowców oraz studentów, ekologii, wpływu na otoczenie itp.

– Od uzyskania po raz pierwszy akredytacji EQUIS przez naszą uczelnię minęło 21 lat. Utrzymaliśmy ją nieprzerwanie przez cały ten czas i dziś czujemy się pełnoprawnymi uczestnikami światowej elity szkół biznesu. Mamy trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje, jesteśmy obecni w rankingach „FT” najlepszych uczelni i kierunków biznesowych. Nie byłoby nas pewnie tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie ta pierwsza akredytacja EQUIS z 1999 roku, dzięki której nauczyliśmy się, jak dobrze zarządzać uczelnią biznesową, jak monitorować efekty kształcenia i osiągnięcia naukowe, jak współpracować z otoczeniem biznesowym, z międzynarodowym środowiskiem akademickim, z lokalną społecznością i jak troszczyć się o losy absolwentów. Jesteśmy wdzięczni EFMD za zbudowanie demokratycznego systemu motywacji i podnoszenia jakości, w którym może się znaleźć każda uczelnia, o ile chce równać do najlepszych – powiedział prof. Grzegorz Mazurek.

Wśród 102 akredytowanych przez EQUIS uczelni europejskich 7 jest z Europy Środkowo-Wschodniej: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Lublanie oraz moskiewskie Skolkovo i Wydział Zarządzania Uniwersytetu w St. Petersburgu.

Więcej o akredytacji EQUIS

powrót / back