Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Nasza uczelnia, jako jedyna z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

23.06.2020

Od 17 lat organizujemy Ranking Odpowiedzialnych Firm, którego autorem i opiekunem naukowym jest prof. Bolesław Rok. Uczelnia buduje wokół tego przedsięwzięcia prawdziwy ekosystem pozytywnego wpływu z udziałem liderów wyróżnionych firm, start-upów pozytywnego wpływu, a od tego roku także scale-upów, nastawionych na dynamiczne wdrażanie proekologicznych i humanitarnych rozwiązań.

Nasza uczelnia znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR), ogłoszonego w styczniu 2020 roku podczas World Economic Forum w Davos, jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Celem tego zestawienia jest pokazanie szkół wyższych, które w swojej misji i w codziennym działaniu kierują się zrównoważonym rozwojem i pozytywnym wpływem na społeczeństwo i środowisko. Swoje uczelnie pod kątem zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i etyki oceniali sami studenci.

Dopełnieniem dotychczasowego zaangażowania uczelni w propagowanie pozytywnych wzorców konsumpcji oraz zrównoważonej ekologicznie i odpowiedzialnej społeczne produkcji jest uzyskanie certyfikacji BSIS – Business School Impact System, ustanowionej przez międzynarodową fundację wspierającą rozwój edukacji menedżerskiej – EFMD.

– „Cieszymy się, że Akademia Leona Koźmińskiego przechodzi proces BSIS jako pierwsza instytucja szkolnictwa wyższego w Polsce, wykazując się otwartością i elastycznością. Po wizycie certyfikacyjnej zespół ekspertów BSIS otrzymał raport „Akademia Leona Koźmińskiego vs. COVID-19”, który stanowi doskonałą prezentację działań szkoły podczas kryzysu. Uczelnia po raz kolejny wykazała, że jest bardzo responsywna i podjęła wiele przedsięwzięć, aby pomóc społeczności i gospodarce w czasie kryzysu” – powiedział prof. Michel Kalika, dyrektor BSIS.

BSIS dokonuje oceny wpływu uczelni na najbliższe otoczenie definiowane jako rynek lokalny w siedmiu aspektach: finansowym, edukacyjnym, rozwoju biznesu, intelektualnym, rozwoju ekosystemu, społecznym i wizerunkowym. Według własnej metodologii eksperci BSIS uznali, że w przypadku ALK wartość samego wpływu finansowego to 200 mln euro rocznie. Składają się na to m.in. wydatki studentów i ich rodzin na kształcenie, koszty uczelni ponoszone na badania i projekty rozwojowe, ale też inwestycje pracodawców w absolwentów. Oceniano również wpływ uczelni na region jako dostawcy wykwalifikowanych pracowników, organizatora wymiany myśli i kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich, a także jej zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę oraz dbałość o zdrowie ludzi i o środowisko naturalne.

– „BSIS to niezwykle przydatne narzędzie, które daje nam możliwość zobaczenia, jaki wpływ ma nasza uczelnia na rzeczywistość, na najbliższe otoczenie, gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. BSIS ma wiele aspektów i planujemy wykorzystać go zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Teraz łatwiej jest również przekazać naszym interesariuszom, jaki jest rzeczywisty wpływ Akademii Leona Koźmińskiego na ekosystem społeczno-gospodarczy. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, jak BSIS zmieniło perspektywę wielu naszych działań” – powiedział prof. Grzegorz Mazurek, rektor elekt Akademii Leona Koźmińskiego.

Prof. Mazurek deklaruje dalsze rozwijanie takiego podejścia do kształcenia przyszłych menedżerów i prawników, które owocuje ich odpowiedzialnością, wrażliwością społeczną i etyczną postawą. ALK od początku swojego istnienia prowadzi zajęcia z etyki biznesu. Dziś również obok uczenia skutecznych, twardych narzędzi zarządzania, finansów czy prawa kładziemy nacisk na szerszą refleksję i na troskę o dobro wspólne. Badania prowadzone m.in. przez prof. Bolesława Roka wskazują bowiem, że młodzi przedsiębiorcy nie są obecnie nastawieni wyłącznie na zysk i na wzrost obrotów, natomiast coraz poważniej traktują społeczną misję biznesu. Firmy, menedżerowie i pracownicy chcą uczynić świat lepszym, a satysfakcja z takich dokonań jest dla nich jedną z głównych motywacji do działania.

Więcej o certyfikacji BSIS
Ranking Odpowiedzialnych Firm


powrót / back