Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą na świecie szkołą biznesu ESCP Europe z Paryża, wysoko notowaną w rankingach „Financial Times” (12 miejsce).

19.05.2015

W ramach podpisanej umowy obie uczelnie założą stałe przedstawicielstwa na swoich kampusach – odpowiednio – w Paryżu i w Warszawie.

Celem strategicznego sojuszu dwóch czołowych instytucji edukacyjnych w Europie jest wzmocnienie więzi organizacyjnych oraz połączenie zasobów, co  ma zaowocować realizacją wspólnych projektów badawczych wysokiej jakości. Naukowcy z obu uczelni będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, a także występować wspólnie w konkursach grantowych. Efektem będą też wspólne programy edukacyjne ALK i ESCP Europe na poziomie magisterskim i MBA, edukacja i szkolenia dla menedżerów. Porozumienie zapewni obu uczelniom szerszy dostęp do partnerów korporacyjnych w całej Europie. Zostaną też uruchomione stałe biura obu uczelni na kampusach partnera w Paryżu i Warszawie, co ułatwi bieżącą komunikację i zacieśni relacje między ich społecznościami.
 
Dla Akademii Leona Koźmińskiego nawiązanie współpracy z ESCP Europe jest logiczną konsekwencją stałego angażowania się w projekty międzynarodowe, ekspansję na inne rynki edukacyjne, w dobór najlepszych partnerów, wymianę kadry naukowej i studentów, a także pozyskiwanie najlepszych współpracowników i studentów z Europy i ze świata.
 
Według prof. Witolda T. Bieleckiego, rektora ALK, wyjątkową cechą jego uczelni jest budowanie sieci powiązanych instytucji edukacyjnych, gromadzących różne tradycje kulturowe, społeczne i w obszarze zarządzania. - Zawsze byliśmy w centrum nowoczesnej myśli menedżerskiej, a jednocześnie blisko współpracowaliśmy z korporacjami i firmami różnej wielkości z wielu krajów, także z Francji - powiedział. - Takie podejście przynosi efekt w postaci licznej grupy studentów zagranicznych: 30% naszych studentów stacjonarnych pochodzi z innych krajów. Nasza uczelnia wyróżnia się dzięki temu w całym regionie, co z pewnością przyczyni się do wzmocnienia sojuszu z ESCP Europe.

Z kolei prof. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą, stwierdził: - Partnerstwo z ESCP Europe jest dla nas wyjątkowe, bo daje nam stały przyczółek w Paryżu, jednym z biznesowych i intelektualnych centrów Europy i świata. Nasi wykładowcy, pracownicy i studenci z pewnością odniosą korzyści z partnerstwa z ESCP Europe. Oczekujemy, że rezultaty wspólnych projektów pojawią się wkrótce.
 
Zdaniem prof. Franka Bournois, dziekana ESCP Europe partnerstwo z ALK jest bardzo ważne dla jego uczelni. - Jestem dumny, że ESCP Europe może rozszerzyć swój zasięg na kolejne miasto europejskie przez strategiczny alians z Akademią Leona Koźmińskiego, naszym najważniejszym partnerem w Europie Środkowej - powiedział. - Poczytujemy sobie za zaszczyt, że jesteśmy związani z najlepszą szkoła biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej, a jednocześnie jesteśmy świadomi nowych możliwości, które nam to przynosi.

Według prof. Andreasa Kaplana, dziekana ds. akademickich w ESCP Europe, to nowe partnerstwo pozwoli studentom ESCP Europe poznać ważną i dynamiczną część Europy, a także zapewni im dodatkowe, pasjonujące doświadczenia międzykulturowe.
 
Jednym z przygotowywanych wspólnych projektów będą studia MEB (Master in European Business), według programu opracowanego przez ESCP Europe. MEB jest on zbliżony do kursów MBA z silnym kontekstem międzykulturowym, trwa rok, a zajęcia odbywają się na jednym z czterech kampusów partnerskich ESCP Europe w Azji, Ameryce Południowej i w Polsce.

***

ESCP Europe to pierwsza uczelnia biznesowa w świecie, założona w 1819 roku, która wykształciła całe pokolenia przedsiębiorców i menedżerów. Dzięki swoim pięciu kampusom w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu i Turynie ESCP Europe wyraża prawdziwie europejską tożsamość, która zapewnia unikatowy charakter międzykulturowej edukacji biznesowej w połączeniu z globalnym spojrzeniem na zagadnienia międzynarodowego zarządzania. ESCP Europe zdobyła trzy najważniejsze akredytacje: EQUIS, AMBA, AACSB, co stanowi ważny argument dla jej 4000 studentów i 5000 menedżerów z 90 krajów, których gości co roku. Liczba absolwentów szkoły sięga 45000 osób ze 150 państw, reprezentujących 200 narodowości.
Poprzez połączenie innowacyjnych metod edukacyjnych, programów prowadzonych na różnych kampusach z kompleksowym podejściem do przedmiotów i wykładowcami czynnymi w badaniach, ESCP Europe wnosi istotny wkład do europejskiego, międzykulturowego dorobku zarządzania. Dla ESCP Europe celem jest europejskie credo: wierność humanistycznym wartościom i jednoczesne przewidywanie nowych zjawisk zachodzących w świecie.

powrót / back