Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego kolejny rok wysoko w rankingu „Financial Times” najlepszych studiów z finansów.

20.06.2016

Dobry zawód na każde czasy
 
„Chcesz mieć gwarancję dobrej pracy i przyzwoicie zarabiać przez całe życie – zacznij studiować finanse i rachunkowość” – tak tegorocznym maturzystom radzą starsi koledzy na forach internetowych. Inni dodają: „wybierz dobrą uczelnię, zrób certyfikat ACCA, naucz się angielskiego”. Wszystkie te oczekiwania spełniają studia prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego, które brytyjski dziennik „Financial Times” już po raz kolejny umieścił na wysokim 18. miejscu w rankingu najlepszych uczelni na świecie, prowadzących studia magisterskie z finansów.
 
Najnowszy ranking „FT” ukazał się 20 czerwca 2016 r. Znalazło się w nim 55 najlepszych uczelni na świecie, kształcących finansistów. Wśród nich jest Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia z Polski. Listę otwierają francuska HEC Paris i międzynarodowa ESCP Europe z siedzibą główną w Paryżu (ta ostatnia w Polsce od roku prowadzi strategiczną współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego, m.in. w zakresie studiów Master in European Business). Na trzecim miejscu znalazła się hiszpańska IE Business School. Słynna amerykańska uczelnia MIT ze swoją Sloan School of Management zajęła dopiero 5. miejsce.

Ranking „Financial Times” Global Masters in Finance 2016 powstaje na podstawie ankiet wysyłanych przez redakcję dziennika bezpośrednio do absolwentów uczelni biznesowych. Celem ankiet jest opisanie awansu zawodowego trzy lata po ukończeniu studiów. Oceniani są też wykładowcy pod kątem umiędzynarodowienia, udziału kobiet w kadrze dydaktycznej i osób z doktoratami. Szczególnie ciekawie prezentuje się zestawienie najlepszych uczelni pod kątem zatrudnienia absolwentów już trzy miesiące po zakończeniu nauki. Na tej podstawie widać wyraźnie, w których krajach popyt na finansistów jest największy, a gdzie widocznie osłabł. Praca czeka na absolwentów finansów niemal wszędzie na świecie od Wielkiej Brytanii po Chiny, poza wychodzącymi dopiero z kryzysu finansowego Stanami Zjednoczonymi. W USA tylko około połowy absolwentów tego prestiżowego kierunku znajduje zatrudnienie do trzech miesięcy po zakończeniu nauki.
 
Jak podaje portal pracuj.pl, w maju br. było ponad 5 tys. ofert pracy dla finansistów w Polsce. Jest to – po handlowcach – profesja najbardziej poszukiwana przez pracodawców.

— Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, mogą mieć jedynie kłopot z wyborem. Kierunek finanse i rachunkowość w ALK ma ugruntowaną dobrą reputację wśród pracodawców, którzy różnymi sposobami zabiegają o absolwentów — mówi rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Witold Bielecki i wymienia niektóre formy współpracy uczelni z pracodawcami, jak targi pracy na uczelni, program ambasadorski i współtworzenie programów edukacyjnych na potrzeby pracodawców. Efektem jest np. specjalność finanse przedsiębiorstw, akredytowana przez CFA i powołana we współpracy z KGHM, specjalność bankowość międzynarodowa AML (Anti-Money Laundering), prowadzona we współpracy z Citibankiem.
 
Ze względu na duże zapotrzebowanie polskich pracodawców na absolwentów finansów, uczelnia od roku 2016/2017 zdecydowała się uruchomić studia magisterskie z finansów i rachunkowości prowadzone w języku angielskim także w systemie niestacjonarnym. — Większość naszych studentów podejmuje pracę jeszcze podczas nauki, więc żeby mogli te obowiązki pogodzić, będą mogli studiować nie tylko stacjonarnie, ale też zaocznie — informuje rektor ALK.
 
Nowością obejmującą kierunek finanse i rachunkowość na poziomie licencjackim jest wprowadzenie elitarnych studiów dwukierunkowych prawo i finanse (prawo gospodarcze, doradztwo finansowe). Będą je mogli podjąć tegoroczni kandydaci na studia prawnicze w ALK, spełniający wszystkie formalne warunki rekrutacji, opisane na stronie internetowej uczelni.
 
Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finanse i rachunkowość to dziś jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. W wybranych uczelniach publicznych przypada nawet 7 osób na jedno miejsce na studiach stacjonarnych. Studia dziennie na tym kierunku w roku akademickim 2015/2016 podjęło 15 tys. osób w całym kraju.

W Akademii Leona Koźmińskiego na maturzystów czeka 265 miejsc na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym z językiem wykładowym polskim lub angielskim. Osoby z licencjatem mogą zapisać się na dwuletnie studia magisterskie na tym kierunku, również w języku polskim lub angielskim. Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do września lub do wyczerpania miejsc.

powrót / back