Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiego jest beneficjentem projektu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Akredytacje zagraniczne”.

16.02.2018

Akademia Leona Koźmińskiego, w ramach programu „Akredytacje zagraniczne”, podpisała umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie procesu reakredytacyjnego EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business Accreditation), AMBA (The Association of MBAs) i CEEMAN IQA - International Quality Accreditation.

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Na realizację tego przedsięwzięcia Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 970 875,99 PLN. Wkład Funduszy Europejskich to 818 254,22 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3 “Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa Wyższego” w okresie od 12.01.2018 do 31.12.2020 r.

powrót / back