Aktualność 

Akademia Leona Koźmińskiegiego w rankingu "Perspektywy 2015" po raz szesnasty na I miejscu wśród uczelni niepublicznych

09.06.2015

 „Perspektywy” 9 czerwca 2015 r. ogłosiły ranking uczelni, na który czekają wszyscy maturzyści planujący dalszą edukację. Nie było zaskoczeniem, że zwycięzcami zostały ex aequo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, zaś najlepszą uczelnią niepubliczną – Akademia Leona Koźmińskiego.

Ranking 2015 potwierdził zajmowaną od lat najwyższą pozycję Akademii Leona Koźmińskiego wśród uczelni niepublicznych. Akademia dystansuje kolejne uczelnie dużą przewagą punktową, co pozwala jej zwyciężać także na innych polach. Jest liderem umiędzynarodowienia wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. Studiuje tu blisko tysiąc cudzoziemców z 60 krajów, którzy stanowią jedną trzecią wszystkich studentów stacjonarnych. Kształcą się najczęściej w zakresie zarządzania i finansów, uczelnia na tych kierunkach oferuje bowiem całościowy program (licencjat, magisterium i doktorat) w języku angielskim.

Finanse, które nie były oceniane przez „Perspektywy”, w międzynarodowym rankingu szkół biznesu, publikowanym przez „Financial Times”, od kilku lat znajdują się w światowej czołówce, także za sprawą ciekawych i perspektywicznych specjalizacji, takich jak np. Anti-Money Laundering, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Natomiast zarządzanie, które zawsze było silną stroną Koźmińskiego, według „Perspektyw” zasługuje na trzecią lokatę w kraju (zaraz po SGH i Uniwersytecie Warszawskim). Warto dodać, że nowe specjalności w Koźmińskim, jak zarządzanie w wirtualnym środowisku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodziło specjalnym grantem za innowacyjność i powiązanie z rynkiem pracy.

Kierunek magisterski prawo w ALK zwyciężył wśród uczelni niepublicznych, zaś w ogólnym zestawieniu znalazł się na 12 pozycji wśród największych publicznych uniwersytetów. Podobnie, pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych zajęła administracja (7. w ogólnym zestawieniu) i ekonomia (również 7. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich.

- Jesteśmy stosunkowo młodą uczelnią, z 22-letnią historią, dlatego każdy taki ranking jest dla nas powodem do dumy, ale przede wszystkim motywacją do działania – powiedział prof. Kazimierz Przybysz, prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, odbierając dyplom i gratulacje od prof. Darii Lipińskiej-Nałęcz, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas uroczystości ogłoszenia wyników rankingu „Perspektyw”. Prof. Przybysz zaznaczył, że ALK posiada najwyższe akredytacje międzynarodowe, które potwierdzają jej ambicje jako uczelni badawczej i stanowią gwarancję wysokiej jakości kształcenia. Wszystko to zapewnia uczelni dobrą pozycję na międzynarodowym rynku edukacyjnym.       

Ranking „Perspektyw” uwzględnia 31 czynników, którym przypisane są odpowiednio wagi pozwalające dokonać całościowej oceny szkół wyższych. Najwyższą wagę (odpowiednio 25% i 26%) przypisano czynnikom zawierającym oceny pracodawców, pracowników innych uczelni, uznanie międzynarodowe określane jako prestiż i efektywności naukowej. Mniejsze znaczenie – po 15 % przypisano potencjałowi naukowemu i umiędzynarodowieniu, 11% - warunkom kształcenia i tylko 9% innowacyjności. Według tej oceny, której poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się na 24. miejscu, Uniwersytet SWPS na 46., a Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych na 49. miejscu. Najwyżej ocenione zostały polskie uniwersytety publiczne o długoletniej tradycji - UW i UJ. 

Więcej o rankingu

Zdjęcia: "Perspektywy"

powrót / back