Aktualność 

3 października 2019 roku odbyła w naszej Akademii 26. uroczysta inauguracja roku akademickiego.

04.10.2019


Swoją obecnością zaszczycili nas rektorzy polskich uczelni, profesor Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister, Mirosław Sanek Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także ambasadorowie i przedstawiciele polskiego środowiska biznesowego.
Gościem specjalnym był też pan profesor Witold Kieżun, nasz wykładowca, profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania, prakseolog i uczestnik powstania warszawskiego.

W swoim przemówieniu Jego Magnificencja, pan profesor Witold Bielecki podsumował miniony rok w następujący sposób:

Zacznę od przytoczenia kilku liczb. Nie należą one do klasy Big Data, ale sadzę, że warto się z nimi zapoznać. Pozwolą one przybliżyć Państwu aktualny obraz naszej uczelni.
W ALK na wszystkich formach studiów (łącznie z doktorskimi) uczy się prawie 9 tys. studentów.
W tym roku mieliśmy rekordową rekrutację. Przyjęliśmy łącznie 2800 studentów na studia dyplomowe i 1800 słuchaczy na studia podyplomowe.
Na studia anglojęzyczne przyjęliśmy 350, a na polskojęzyczne 170 obcokrajowców. Są to ludzie z 80 krajów z całego świata. Dominują Ukraińcy, Hindusi, Turcy, Białorusini, Niemcy i Francuzi.
W minionym roku akademickim przyjechało do nas w ramach wymiany 324 studentów a wyjechało 226.
52 naszych studentów wyjechało na zagraniczne międzynarodowe praktyki. Powiększamy sieć szkól międzynarodowych z którymi dajemy tzw. podwójny dyplom - Double diploma w dyscyplinach zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Mamy ich obecnie 9, między innymi z takimi uniwersytetami jak: ESCP Europe, Lancaster University, Skema czy Aston Business School. Biuro Projektów w roku akademickim 2018/2019 pozyskało finansowanie i realizowało, we współpracy z innymi komórkami uczelni, 14 projektów o łącznej wartość ponad 34,2 mln złotych.
Z kolei Biuro Organizacji Badań Naukowych realizuje aktualnie 41 projektów na łączna kwotę ponad 10 mln złotych.
W minionym roku zorganizowaliśmy 93 konferencje, seminaria i warsztaty, w których uczestniczyło łącznie ponad 6 i pół tysiąca osób. Było w tym 9 dużych konferencji międzynarodowych, z których wymienię dwie: doroczne EFMD i ISAGA – ta ostatnia celebrująca 50-lecie tej organizacji.
Przytoczyłem tych kilkanaście liczb, ponieważ ich wielość i wielkość dają wyobrażenie o akademickości naszej uczelni.
Jak Państwo wiecie jesteśmy klasyfikowani przez „Pespektywy” w czołówce uczelni ekonomicznych w kraju, a od początku naszego istnienia plasujemy się na pierwszym miejscy wśród uczelni niepublicznych.

Wszystkim naszym studentom, zarówno nowym, jak i kontynuującym studia życzymy dużo zapału do nauki i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Rok akademicki 2019/2020 jest oficjalnie otwarty!

powrót / back