Aktualność 

26 maja 2017 odbyła się uroczystość zakończenia trzeciej edycji Kozminski Advanced Management Program - elitarnego programu przeznaczonego dla wyższej kadry menedżerskiej.

02.06.2017

Dyplomy wręczyli prof. Andrzej Koźmiński, prof. Robert Rządca oraz prof. Lechosław Garbarski – dyrektor programu.

Podczas trzech tygodni spędzonych w ośrodku pod Warszawą oraz jednego tygodnia w Barcelonie jedenastu uczestników miało możliwość spojrzenia na współczesne wyzwania biznesowe, trendy w zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem dylematów przywództwa w organizacji, kształtowanie długofalowych strategii rozwoju, ale także na możliwości osobistego rozwoju i zdobywania nowych kompetencji.

W programie dominuje podejście holistyczne, zakładające zarówno spojrzenie na wyzwania stojące przed wysokiej klasy menedżerem z różnych perspektyw, jak i – szerzej – na zachowanie określonego balansu pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Istotną wartością jest także wymiana doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami.

Advanced Management Programs oferowane są obecnie przez najlepsze szkoły biznesu na świecie. Powstały w obliczu trudno przewidywalnych wyzwań, jakie najbliższa przyszłość będzie stawiać przed menedżerami, gdy niezbędny staje się nowy typ zarządzania i przywództwa.

Więcej o programie

powrót / back