Aktualność 

Stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2019/20

22.11.2019

Komunikat z dnia 22 listopada 2019 r.
Temat: Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
przyznane na rok akad. 2019/2020.
Szanowni Państwo,
w dniu 15 listopada Komisja Stypendialna ALK przyznała stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/20. Z powodu problemów technicznych nastąpiło opóźnienie z wprowadzaniem danych do systemu i wygenerowaniem decyzji administracyjnych.
Zapraszam od 23 listopada (sobota) do D-213 w celu załatwienie formalności po przyznaniu stypendium:
- odbiór decyzji administracyjnej,
- złożenie dyspozycji z numerem konta bankowego
Osoby, które dotąd nie pobierały stypendium (lub zmieniły numer konta), proszone są o złożenie dyspozycji z numerem konta bankowego, na które chcą, by stypendium było przelewane (druk do pobrania: zał. nr 7).  Osoby, które składały dyspozycję z numerem konta w latach wcześniejszych, a numer konta nie ulega zmianie - proszone są o NIESKŁADANIE dyspozycji ponownie.
- podpisanie oświadczenia
Każdy student, któremu zostało przyznane stypendium, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, o nieukończeniu innych studiów oraz o okresie studiowania nieprzekraczającym 6 lat.
Proszę się zapoznać z treścią oświadczenia, ale NIE DRUKOWAĆ go - gotowe, wypełnione oświadczenie czeka na Państwa w biurze, trzeba je tylko podpisać. Treść oświadczenia – pobierz plik.
Wypłata stypendium będzie realizowana dopiero po złożeniu przez studenta  takiego oświadczenia.

Pierwsza wypłata (raty za październik i listopad) realizowana będzie w ciągu 14 dni roboczych od daty decyzji (o ile zostanie w tym czasie złożone oświadczenie i podane konto), czyli najpóźniej 29 listopada.
Raty stypendium wypłacane będą zawsze w  drugiej połowie miesiąca za dany miesiąc (w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu środków finansowych z ministerstwa; rata na wypłaty wpływa co miesiąc, na ogół w połowie miesiąca).
Konkretna data danej wypłaty pojawia się w każdym miesiącu w komunikacie na stronie w  Aktualnościach. Brak komunikatu w danym miesiącu oznaczać będzie, że czekamy na wpływ środków.
Pozdrawiam
Magdalena Skopiec

Miesięczne kwoty stypendiów dla osób niepełnosprawnych w roku akad. 2019/2020:
przy stopniu lekkim: 450 zł,
przy stopniu umiarkowanym: 620 zł,
przy stopniu znacznym: 850 zł.

powrót / back