Aktualność 

Studenci I roku prawa w Kolegium Prawa ALK z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym

04.06.2012

W dniu 29 maja 2012 r. grupa studentów I roku prawa w Akademii Leona Koźmińskiego wzięła udział w wizycie edukacyjnej w Trybunale Konstytucyjnym.

Organizatorką wizyty i opiekunką grupy była Pani dr Joanna Kielin-Maziarz, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

powrót / back