Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

POBIERZ BROSZURĘ O PROGRAMIE

KLIKNIJ TU

 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z  

EY Academy of Business

KIEROWNIK STUDIÓW 

Dr Iwona Cieślak

Iwona Cieślak Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, jak również wiedzy dotyczącej niezbędnych dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania tychże standardów elementów z zakresu finansów przedsiębiorstw, prawa oraz rachunkowości zarządczej. Po zakończeniu studiów podyplomowych MSSF słuchacze uzyskują dyplom ukończenia studiów wydawany przez Akademię Leona Koźmińskiego  i E&Y Academy of Business, potwierdzający zdobycie podstaw teoretycznych i  umiejętności praktycznych w zakresie MSSF.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Studia podyplomowe  stwarzają uczestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie rachunkowości i finansów. Program powstał dzięki połączeniu doświadczeń dwóch partnerów - wykładowców ALK, posiadający doświadczenie naukowe oraz praktyków, trenerów EY Academy of Business.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, członków zarządu, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych oraz osób aspirujących na powyższe stanowiska.

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Jarosław Olszewski

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje FCCA,CFA,CIA.
Główny obszar specjalizacji to Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.
Prowadzi wybrane bloki tematyczne w ramach corocznych konferencji EY dotyczących aktualizacji wiedzy MSSF pt. „Dlaczego MSSF to ciągłe wyzwanie?” W latach 2015 – 2017 Członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów. Obecnie egzaminator tejże Komisji. Prowadził szkolenia zamknięte dla największych firm  oraz instytucji polskiej gospodarki: KGHM Polska Miedź, Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Enea, Energa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, Shell, Lotos, mBank, BGK, Santander Consumer Bank, Unilever Polska, Robert Bosch, UKNF.

Michał Błeszyński

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje FCCA,CIA, członek ACCA.
Praktyk rewizji finansowej, bada sprawozdania finansowe zarówno niewielkich podmiotów prywatnych jak i dużych grup kapitałowych notowanych na GPW. Prowadził szkolenia m. in. dla: TRW Polska, Sephora Polska, PZL Mielec, Piotr i Paweł, UKNF, BGK, PZU, Black, Red White, PGNiG, Polska Spółka Gazownictwa, Tauron,

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec (m.in. trener Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. Paweł Mielcarz


Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK, a także osoby odpowiedzialnej za anglojęzyczne studia z zakresu finansów i rachunkowości. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.
W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito  of Porto i Black Sea University. Od sześciu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

dr Robert Zieliński

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z prawa finansowego, prawa finansów publicznych oraz prawa podatkowego na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym dla pracowników Izby Skarbowej w Warszawie. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadził szkolenia m.in. dla Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, MAKRO Cash and Carry Polska S.A, PZL Mielec, Izbu Biegłych Rezydentów, a także specjalistyczne doradztwo prawne w ramach projektu „Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych”.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia 4 h egzaminu.

 

 


Kontakt:
Małgorzata Cybulska