Double Degree Master in Management with KEDGE Business School Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

KEDGE Business School, stworzona wspólnie przez Euromed Management (Marsylia) i Bordeaux Ecole de Management (Bordeaux), jest największą uczelnią biznesową we Francji. Posiada, tak jak ALK, trzy korony akredytacyjne – AACSB, EQUIS i AMBA.

Po ukończeniu trzeciego semestru Master's Program in Management w ALK student otrzymuje możliwość kontynuowania nauki na czwartym semestrze w KEDGE Business School w Bordeaux. Do wyboru są 4 zakresy studiów. Duży nacisk położony jest na zdobywanie doświadczenia zawodowego, w czym pomaga program obowiązkowych 20-tygodniowych praktyk. 

Program jest przewidziany dla 3 studentów. Kandydaci są wybierani po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i zaangażowania w życie uczelni. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • wiedzy o głównych zagadnieniach strategicznych i wynikach najnowszych badań naukowych
 • znajomości interesujących studiów przypadków i praktyk zawodowych
 • umiejętności i narzędzi do pokonywania wyzwań zarządzania różnorodnością
 • zdolności do przewidywania i reagowania pod presją na nagłe zmiany środowiska
 • umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego stworzenia, oceny i realizacji nowych, konkurencyjnych strategii
 • zdolności do wykonywania złożonych zadań biznesowych, nie przekraczając budżetu i limitu czasowego
 • kompetencji w zarządzaniu międzykulturowym
 • umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia niezależnych analiz organizacji oraz modeli i strategii biznesowych
 • zdolności do oceny procesów zarządczych w zróżnicowanych środowiskach
 • wiedzy o typowych problemach organizacji i ich następstwach

Zakresy 

 • Global management,
 • Finance,
 • Supply chain,
 • Marketing (70% w j. francuskim)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl