Dowiedz się więcej o programie 

Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

  • Program przygotowuje  studentów do wyjątkowej międzynarodowej kariery. Zawiera solidne podstawy zarządzania skoncentrowane wokół konsultingu biznesowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na powiązania międzynarodowe.
  • Absolwenci otrzymują dyplomy dwóch renomowanych europejskich uczelni - najlepszych szkół biznesu w Polsce i Portugalii wg rankingu “Financial Times”.
  • Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.
  • Studenci pierwszy rok nauki spędzają w ALK w Warszawie, realizując program Master in Management (z zakresu Strategic Management), a drugi rok w Lizbonie, wybierając program International Master in Management. Jest to wspaniała okazja, by poznać międzynarodowe środowisko i skonfrontować nabytą już wiedzę i umiejętności w nowym otoczeniu. 
  • O przyjęcie na ten program mogą ubiegać się studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów Master's Program in Management w ALK. Każdego roku są wybierane tylko dwie osoby. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę wysoka średnia ocen z toku studiów i zaangażowanie w życie uczelni.
  • Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Catolica-Lisbon.
  • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl