Master in Management Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Drodzy przyszli Studenci Akademii Leona Koźmińskiego! 

Program Master in Management (MiM) stanowi unikalne połączenie najwyższych standardów akademickich i biznesowych. Zapewniamy Państwu zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności menedżerskie, aby które umożliwią Państwu karierę w epoce Przemysłu 4.0.

Nasi wykładowcy to zarówno pasjonaci nauki, jak i doświadczeni menedżerowie. ​Od 10 lat Master in Management ma wysoką pozycj​ę w światowych rankingach "Financial Times". Jedną z kluczowych wartości programu jest fakt, że został on stworzony w ścisłej współpracy z partnerami korporacyjnymi takimi jak Accenture, Amazon i Oracle. Pomagamy rozwijać umiejętności, które będą miały fundamentalne znaczenie w przyszłej karierze zawodowej – krytyczne myślenie, identyfikacja wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem oraz opanowanie różnych narzędzi i technik radzenia sobie z nimi.

W Akademii Leona Koźmińskiego uczymy prawdziwego biznesu, ale chcemy, aby nasi studenci poznawali go nie tylko z jednej perspektywy. Dlatego też dbamy o umiędzynarodowienie naszej edukacji. W ramach programu Double Degree studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech uczelni partnerskich ALK zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Francji czy Portugalii. (Tutaj coś o podwójnym dyplomie)

Struktura programu MiM pozwala na swobodę w kształtowaniu własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uznając potrzebę praktycznego podejścia do kształcenia, oferujemy naszym studentom pięć unikalnych zakresów studiów do wyboru. W ramach naszego programu studenci będą mieli szansę zmierzyć się z prawdziwymi zadaniami, jakie czekają ich w pracy zawodowej, podejmując wyzwania społeczne i biznesowe, w oparciu o podejście projektowe czy wykorzystywanie case study. Wybór programu Master in Management jest inwestycją w lepszą platformę startową dla Twojej kariery i rozwoju osobistego.

Jesteśmy przekonani, że program ten spełni, a nawet przekroczy, Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na zajęciach w październiku!


Serdecznie zapraszam!

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
Dziekan Kolegium Zarządzania

Atuty kierunku 

Informacje dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Master in Management 2020 anglojęzyczny program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 39. miejscu na świecie. ALK jest jedyną Polską uczelnią zakwalifikowaną do rankingu Więcej informacji.
 • Master in Management to autorski program Akademii Leona Koźmińskiego. Celem programu jest przygotowanie absolwentów do sprostania wymaganiom międzynarodowego rynku dzięki nabyciu szerokiej gamy kompetencji biznesowych, znajomości narzędzi analitycznych i umiejętności zastosowania ich w praktyce.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców ALK oraz renomowanych uczelni zagranicznych. Wykładowcami są również praktycy biznesu z całego świata.
 • Fisher College of Business, Ohio State University, USA (OSU) i Akademia Leona Koźmińskiego zapraszają wszystkich studentów programu (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych) do udziału w opcjonalnym wyjeździe studyjnym z zakresu Przywództwa i Logistyki do USA. Celem tego programu jest zapewnienie studentom ALK możliwości ukończenia części studiów w zagranicznej lokalizacji, a tym samym zdobycia cennego międzynarodowego doświadczenia.
 • Podczas nauki wykorzystywane są profesjonalne studia przypadków, opracowane m.in. przez Harvard Business School.
 • Poprzez wybór jednego z pięciu zakresów studiów, a także przedmiotów fakultatywnych (elective courses) studenci tworzą własną ścieżkę edukacyjną w oparciu o swoje zainteresowania i zdolności.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania (Master in Management) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Niewątpliwym atutem jest wielonarodowe i wielokulturowe środowisko, które stwarza szczególny klimat - czy to podczas dyskusji podczas zajęć, czy to podczas innych aktywności, takich jak spotkania kół naukowych, zajęcia sportowe itd.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Więcej informacji dot. poszczególnych zakresów:More information on specific majors:

Programy Double Degree 

W trakcie toku studiów student kierunku Master in Managment ma możliwość wyjazdu na drugi, roku do jednej z naszych partnerskich uczelni na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni!

Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uczelni, która Cię interesuje.

Dostępne programy double degree w ramach kierunku Master in Management:

Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Anastasiya Mazets, Belarus, Master in Management student

I am glad that I chose the Master in Management program at Kozminski University. After having worked at an IT company in Minsk and then later in Moscow for a while, I was considering receiving a proper business education abroad. Kozminski and the Master in Management program are highly ranked by Financial Times and some of my friends (now successful businessmen) studied here. So, there was no doubt of applying to Kozminski. The Master in Management program a good mixture of theoretical knowledge and provides practical skills in the fields of Business Strategy and Management, Accounting and Economics, Management Psychology and many more. All the cases we discuss during the seminars are real up-to-date business cases of Polish companies and international big brands, which allows me to see what is going on under the hood in the real companies. Apart from receiving a useful theoretical base, Kozminski teaches me soft skills such as adaptability, flexibility, stress management, and many other skills which will be applicable in my further career – whether it is a corporate world or my own startup. Though it might sound nerdy, I do enjoy my studies for the value of the knowledge the students receive here is immense.

 

Marcus Hulsdau, Germany, Kozminski University student

I am generally very interested in Central and Eastern Europe as I see it as the economic engine for Europe for the next two or three decades. Kozminski University is the only university where business is taught on an adequate level and where a lot of people from Eastern and Western Europe meet. I consider KU as one of the most important places in terms of future business in Europe. Though I am not naive, to make that happen students and professors have to stick to a commitment to high quality education. My favorite thing about the KU are the people. I was happy to meet here quite a few really amazing people who are motivated to do things. People who are not satisfied with the status quo. This environment and the support from the university staff make it fun to study here. During the exam period the library is open until 5 am and I used it very intensively. But when the security guy welcomed me with a handshake I realized that I definitely spent too much time there.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • formułowania, ewaluacji oraz wdrażania strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • zarządzania złożonymi projektami biznesowymi, w ramach ograniczonego budżetu i czasu
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, wyników najnowszych badań oraz najlepszych praktyk biznesowych
 • komunikacji i negocjacji (wystąpienia publiczne, praca zespołowa, negocjacje wielostronne i międzykulturowe, myślenie lateralne)
 • przeprowadzania samodzielnych, krytycznych analiz organizacji, modeli biznesowych i strategii
 • oceniania procesów biznesowych w sposób całościowy w różnych, zmiennych środowiskach
 • rozwiązywania typowych problemów organizacyjnych i sposobów ich diagnozowania
 • komunikacji z klientem i rozumienia podstaw międzynarodowych kontraktów handlowych
 • zarządzania ludźmi w kontekście międzynarodowym i globalnym
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Wybrane przedmioty 

  • Współczesne koncepcje zarządzania (Management in Context & Contemporary Management Theory)
  • Zastosowania statystyki matematycznej (Application of Mathematical Statistics)
  • Makroekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (Macroeconomics and Business Economics)
  • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie (Digital Transformation in Business & Society)
  • Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw (International Business Strategy)
  • Metody badawcze: jakościowe i ilościowe (Research Methods: Qualitative and Quantitative)
  • Rachunkowość dla decyzji strategicznych (Accounting for Strategic Decisions)
  • Finansowanie wzrostu firmy i ocena projektów inwestycyjnych (Financing Company Growth & InvestmentProject Apprisal)
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim (Human Resource Management)/ Społeczności otwartej współpracy (Open Collaboration Communities)
  • Zrównoważony biznes (Sustainability in business)/ Przedsiębiorczość społeczna i tworzenie nowego biznesu (Social Enterpreneurship & New Venture Development)
  • IZarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) / Narzędzia i techniki zarządzania projektami (Project management: tools and techniques)
  • Międzynarodowe prawo gospodarcze (International Business Law)
  • Przedmioty do wyboru (Elective Courses)
  • Seminarium magisterskie (Dissertation Seminar)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

PRZENOSISZ SIĘ Z INNEJ UCZELNI? KLIKNIJ TUTAJ

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

Opłaty 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520

Studia niestacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
9 400 9 900
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 1 900 5 x 2 000

Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych programu Master in Management będą mogli uzyskać to stypendium na jeden rok w wysokości 6 000 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 600 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji jak uzyskać stypendium znajdziecie klikając powyższy baner. 

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl