Double Degree Master in Finance and Accounting with SKEMA Business School Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

W ramach podpisanej w 2018 r. umowy z francuską uczelnią SKEMA Business School studenci Akademii Leona Koźmińskiego realizujący program Master in Finance and Accounting z zakresu Corporate Finance, mają możliwość nauki przez 1 semestr (4 semestr) w naszej partnerskiej uczelni. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.

Dzięki współpracy ze SKEMA Business School dla studentów ALK otwierają się kolejne atrakcyjne możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia.

Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów, odbyciu stażu i obronie pracy magisterskiej absolwenci uzyskują dyplomy obu uczelni oraz następujące tytuły:

 • Magister finansów i rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego
 • Master of Science in Corporate Financial Management SKEMA Business School


SKEMA Business School jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia La Conférence des Grandes Ecoles, w skład którego wchodzą uznawane szkoły biznesu i politechniki, przyznające akredytowane przez państwo dyplomy magisterskie. Podobnie jak Akademia Leona Koźmińskiego SKEMA posiada tzw. triplecrown, potrójną koronę, na którą składają się trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym – EQUIS, AACSB, AMBA. Programy magisterskie oferowane przez SKEMA Business School zajmują również czołowe pozycje w rankingach szkół biznesowych „Financial Times”.

SKEMA Business School posiada międzynarodową sieć sześciu kampusów zlokalizowanych na czterech kontynentach. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego uczestniczą w programie realizowanym w jednej z dwóch kampusów:

Sophia Antipolis, położonym w sercu Riwiery Francuskiej. Kampus znajduje się w Parku Naukowym Sophia Antipolis, znanym ze swojej tętniącej życiem społeczności studenckiej i szerokich możliwości zawodowych.

Lille, położonym w północnej Francji blisko granicy z Belgią. Kampus znajduje się w samym sercu Lille blisko centralnego dworca, z którego można dostać się do Paryża w zaledwie 40 minut.

Studenci zakwalifikowani do udziału w programie spędzą pierwsze trzy semestry w Akademii Leona Koźmińskiego, a ostatni semestr w SKEMA Business School. Od maja oczekuje się od nich odbycia stażu, który jest nieodłączną częścią akademickich programów nauczania obu instytucji.

Minimalny wymagany czas trwania stażu w pełnym wymiarze godzin kwalifikującym uczestników do uzyskania tytułu magistra wynosi cztery miesiące. Do września studenci powinni dostarczyć pracę magisterską. Obrona pracy magisterskiej odbywa się w siedzibie ALK. Rada dyplomowa w SKEMA Business School odbywa się w grudniu.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W SKEMA

Obowiązkowe zajęcia w SKEMA Business School obejmują następujące moduły:

 • M&A and Corporate Restructuring Strategy
 • Management Accounting
 • Financial Risk Management
 • Data Analysis
 • Personal and Professional Development

Dodatkowo studenci wybierają jedną z dwóch dostępnych zakresów studiów składających się z czterech obowiązkowych modułów:

Fund Raising and Innovative Investments

 • Private Equity
 • Entrepreneurial Finance
 • Investment and Corporate Banking
 • VBA

Digital Finance and FinTech

 • FinTech Seminar
 • Entrepreneurial Finance
 • Digital Business
 • Big Data and Business Intelligence

  Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

   

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

  Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Zasady naboru 

  Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Finance and Accounting. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Finance and Accounting można zobaczyć TUTAJ.

  Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

  Koordynator programów double degree 

  Paulina Seroka

  tel. +48 22 519 24 93 

  pseroka@kozminski.edu.pl   

  Kontakt 


   

  Dana Duda
  +48 22 519 22 69
  admission@kozminski.edu.pl