Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Porto Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

W wyniku podpisanej w 2016 r.  umowy z University of Porto (UP) grupa naszych studentów, która wybrała studia z zakresu Corporate Finance, po dwóch semestrach nauki w ALK kolejny rok spędzi na uczelni partnerskiej. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dwa tytuły: Master in Finance and Accounting Akademii Leona Koźmińskiego oraz Master in Finance University of Porto. 

University of Porto jest jedną z najbardziej znanych instytucji edukacyjnych w Portugalii, łączącą światowej klasy badania naukowe z realizacją  zaawansowanych programów studiów. Przy tworzeniu tego programu zostały wykorzystane najbardziej skuteczne koncepcje, metody i narzędzia dydaktyczne obu uniwersytetów, aby osiągnąć idealne zrównoważenie teorii z umiejętnościami praktycznymi, będące niezbędnym elementem osiągania sukcesów na rynku pracy. 

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Finance and Accounting. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Finance and Accounting można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree 

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl   

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl