Double Degree Master in Finance and Accounting with ESSCA - School of Management Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

W wyniku podpisanej w 2018 r.  umowy z ESSCA - School of Management, studenci programu Master in Finance and Accounting z zakresu Corporate Finance w ALK, mają możliwość studiowania przez dwa semestry (3 i 4 semestr) w Essca School of Management, naszej partnerskiej uczelni w Angers we Francji. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.
Absolwenci tego wspólnego programu otrzymują poniższe tytuły:

 • Master in Finance and Accounting Akademii Leona Koźmińskiego
 • Master in Corporate Financial Management Essca School of Management


Essca School of Management należy do prestiżowego stowarzyszenia "La Conférence des Grandes Ecoles", w skład którego wchodzą uznane szkoły biznesowe i techniczne przyznające akredytowane dyplomy magisterskie. Essca – podobnie jak ALK – posiada potrójną koronę akredytacyjną: EQUIS, AACSB, AMBA, a jej programy magisterskie znalazły się również w rankingach „Financial Times”.

Essca School of Management działa w ośmiu kampusach zlokalizowanych na całym świecie. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego uczestniczący w programie double-degree będą studiować w kampusie w Angers (region Loary, Francja). Kampus znajduje się w parku nauki Angers Technopole.


Heba Aboulmaaty - Assistant Professor at the Department of Finance, Essca School of Management:

"I am delighted about the double degree agreement with KU. This comes after many years of successful collaboration between ESSCA & KU. Both institutions have international high standards and values that place them among the top institutions in their countries as well in Europe. Participants will benefit from an exceptional academic and professional environment. High profile international academic instructors as well as professional practitioners will constantly surround them. This will challenge them to always strive for excellence and get the best use of this multicultural experience. I have always enjoyed my visit to KU and I am very proud to take this partnership to a more developed level."


Uczestnictwo w programie double-degree to świetna okazja do budowania międzynarodowej sieci kontaktów i doskonalenie umiejętności zdobytych dzięki programowi nauczania, realizowanemu także  poza murami uczelni. Warunkiem ukończenia studiów jest odbycie stażu. Biura karier obu uczelni będą wspierać studentów w ich poszukiwaniu.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ESSCA

Zajęcia w Essca School of Management obejmują następujące przedmioty obowiązkowe:

Semestr zimowy:

 • Advanced Performance and Management Control
 • Advanced Financial Management and Governance
 • Internal Auditing and Risk Management
 • Project Financial Management
 • International Corporate Strategy
 • Portfolio Analysis
 • Dissertation Seminar


 Semestr letni:

 • Dissertation Seminar
 • Internship

  Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

   

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

  Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Zasady naboru 

  Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Finance and Accounting. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Finance and Accounting można zobaczyć TUTAJ.

  Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

  Koordynator programów double degree 

  Paulina Seroka

  tel. +48 22 519 24 93 

  pseroka@kozminski.edu.pl   

  Kontakt 


   

  Dana Duda
  +48 22 519 22 69
  admission@kozminski.edu.pl