Health Economics and Big Data Analytics Studia II stopnia na kierunku Master in Big Data Science, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

O kierunku 

Health Economics and Big Data Analytics (ekonomika zdrowia i analityka danych) - HEBDA to zakres studiów na kierunku Master in Big Data Science.

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną ekonomii, która ma zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza ona metod i narzędzi analitycznych do badań skuteczności, wydajności i wartości technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej. Świat biznesu obecnie przechodzi przez rewolucję przez wzrastającą znaczenie dużych zasobów danych tzw. Big Data i sektor opieki zdrowotnej nie jest wyjątkiem. Tygodnik "The Economist" twierdzi, że to dane a nie ropa są najbardziej wartościowym zasobem XXI wieku. Więcej informacji o konieczności rozwoju ekonomiki zdrowia oraz wykorzystaniu, przetwarzaniu i analizie związanych z nią odpowiednich danych finansowych (big data): tutaj. W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny ekonomii.


Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z Big Data Science, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (Health Economics & Big Data Analytics).

Więcej o liderce programu

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

Profil prof. Kolasy, który zawiera dorobek naukowy

Atuty programu 

 • Innowacyjny system nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.
 • Celem zakresu studiów jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem  danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach.
 • Wśród kadry naukowej znajdują się wykładowcy z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich m.in. z Hochschule Neubrandenburg, University of Illinois, National and Kapodistrian University of Athens, Lund University, University of York, i University of Ljubljana. 

Zobacz co już robiliśmy z dotychczasowymi partnerami programu: Bayer, Fresenius, Legia Warszawa, IQVIA oraz Instytut ARCANA! 

Poznaj partnerów pierwszej edycji programu! 

W trakcie tworzenia programu następujący partnerzy zostali włączeni do jego korporacyjnej i publicznej rady doradczej, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że przygotowane kursy i program nauczania spełniają standardy krajowe i światowe:

Partner strategiczny programu:

Publiczni Partnerzy Merytoryczni:

Partnerzy merytoryczni, którzy zadeklarowali udział w programie:

 

 

ADRESACI STUDIÓW 

 • Absolwenci ekonomii i kierunków pokrewnych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu ekonomiki zdrowia
 • Osoby zainteresowane tematyką big data, które chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery w kierunku przetwarzania i analityki dużych zbiorów danych, w szczególności danych sektora farmaceutycznego i branż pokrewnych
 • Pracownicy sektora opieki zdrowotnej odpowiedzialni za podział i alokację zasobów w ochronie zdrowia lub osoby pragnące rozpocząć swoją karierę w tym obszarze

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w obszarze ochrony zdrowia w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej, regionalnej, globalnej oraz międzynarodowej, w tym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • układu i powiązań instytucjonalnych w sektorze ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i działających w nim podmiotów gospodarczych
 • roli ekonomiki zdrowia w procesie organizacji systemu opieki zdrowotnej
 • wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych do analizy danych
 • prognozowania i modelowania procesów ekonomicznych z wykorzystaniem modelowania predykcyjnego oraz algorytmów decyzyjnych, w tym np. budowania modelu efektywności leczenia dla technologii zdrowotnych
 • interpretowania przepisów prawa gospodarczego oraz analizy otoczenia prawnego jednostek działających w sferze ochrony zdrowia
 • oceny opłacalności wprowadzania przez podmioty gospodarcze na rynek nowych rozwiązań innowacyjnych
 • analizowania skutków polityki zdrowotnej państwa z zastosowaniem narzędzi statystycznych, w tym  danych dotyczących lecznictwa otwartego i zamkniętego
 • analizowania danych na potrzeby badań naukowych w obszarze farmacji, wyposażenia medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i cyfrowej opieki zdrowotnej
 • pozyskiwania i analizowania danych na potrzeby działów sprzedaży i marketingu podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej (w tym cyfrowej), firm farmaceutycznych, producentów sprzętu medycznego oraz firm ubezpieczeniowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów z zakresu HEBDA w języku angielskim można podjąć pracę w:

 • instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych
 • przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Health Economics Advisor
 • Health Data Scientist
 • Health Economics Value Consultant
 • Clinical Outcomes Consultant
 • Health Outcomes Manager
 • Market Access Manager

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. W ramach studiów ALK zapewnia dostęp m.in. do:

 • baz danych, w tym m.in. baz zawierających informacje na temat promocji i sprzedaży leków
 • oprogramowania statystycznego i analitycznego oraz interpretowanego języka programowania, niezbędnych do tworzenia, zarządzania i integrowania baz danych oraz przeprowadzania analizy statystycznej
 • zasobów biblioteki ALK, w tym m.in. do międzynarodowego czasopisma naukowego "Value in Health"
 • Anonimowe dane Real World Evidence dot. dużych populacji, informujące o historii oraz wzorcach leczenia pacjentów. (Bazy danych IQVIA)

 

Wybrane przedmioty 

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU HEBDA

 • Health Economics
 • Introduction to Health Technology Assessment 
 • Models of Healthcare financing 
 • Methodology of Economic Modelling in Healthcare 
 • Big Data in Health Economics
 • Advanced Statistical Methods for Real World Data Analysis

Opłaty 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520

Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Kontakt 


Kontakt:  
Prof. Katarzyna Kolasa
Kierownik Studiów

kkolasa@kozminski.edu.pl

 

 

Kontakt 


Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim