Koźmiński MBA dla kadry HR 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
Dyrektor programu 

IWONA BOBROWSKA – BUDNY

Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej.

Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny studiów MBA dla kadry HR.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkimi m.in.w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs – jako manager lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART., metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MindSonar, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, TQ15 i FRIS®. Instruktor Calligraphy Health System-Calligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania.

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich
i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.

 

 


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA  

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym przez Ciecie semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, FINANSE, IT, dla inżynierów, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR.

 • kadra kierownicza obszaru HR
 • osoby zajmuję się tematyką HR w małych i średnich organizacjach
 • osoby odpowiedzialne bezpośrednio za zarządzanie kapitałem wszystkich szczebli w korporacjach
 • menedżerowie, którzy stoją przed wyzwaniem przejścia z zarządzania biznesem na zarządzanie działem HR
 • konsultanci i doradcy biznesu zainteresowani problematyką HR w firmie

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY 

Absolwenci studiów otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (np. MBA Finanse, MBA HR), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

 

 

WIODĄCY WYKŁADOWCY OGÓLNEGO PROGRAMU MENEDŻERSKIEGO 

 • Iwona Bobrowska-Budny – Dyrektor programu Koźmiński MBA HR
 • prof. ALK dr hab. Witold Bielecki
 • prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek  
 • prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz
 • prof. dr hab. Adam Noga
 • dr Marcin Awdziej
 • dr Bartłomiej Cegłowski
 • dr Iwona Cieślak
 • dr Lidia Czarkowska
 • dr Jan Dąbrowski
 • dr Renata Dyląg
 • dr Andrzej Kuśmierz
 • dr Tomasz Niepytalski
 • dr Mirosław Sosnowski
 • dr Jolanta Tkaczyk
 • dr Jacek Tomkiewicz
 • dr Marcin Wardaszko
 • dr Paweł Wnuczak
 • Nikolay Kirov
 • Nadjeda Kirova
 • mec. Agnieszka Bodzan
 • Magdalena Bargieł
 • Jacek Chmielecki
 • Sebastian Kotow
 • Maciej Madziński
 • Katarzyna Piotrowska
 • Grzegorz Turniak

NA ŚCIEŻCE HR SWOIM DOŚWIADCZENIEM PODZIELĄ SIĘ M.IN: 

 • Iwona Bobrowska-Budny – Dyrektor programu Koźmiński MBA HR
 • Andrzej Borczyk – HR Dyrektor, Grupa Żywiec
 • Andrzej Czechowski – Chief Data Officer. Head of Business Intelligence  Samsung
 • Dorota Dublanka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich i Efektywności Organizacyjnej,  Krajowa Izba Rozliczeniowa
 • Paweł Gurgul – Prezes, Pepsico Polska
 • Nikolay Kirov – Partner w Kirov Strategic Negotiators, dyrektor Koźmiński MBA dla Inżynierów
 • Jacek Olejarz – Executive Manager, HRK
 • Rafal Plutecki – Head of Campus Warsaw, GOOGLE
 • Karina Popieluch – KaiZen HR
 • Katarzyna Rusek –  HR Dyrektor, SAP Polska
 • Grzegorz Steinke – wieloletni Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Pracowników, ORANGE
 • Katarzyna Krupa - Global People Development Program Manager, GOOGLE. Dodatkowo prowadzi firmę Ilikemymondays.com
 • Agata Szydłowska - Team & Program Manager, GOOGLE. Dodatkowo prowadzi firmę Ilikemymondays.com

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny